Chcesz zostać geniuszem

Chcesz zostać geniuszem

Poznaj wyniki badań angielskiego naukowca Toniego Buzana, który badając 100 osób powszechnie uznawanych za geniuszy, odkrył 20 cech charakteryzujących osoby genialne. Wiele z nich można nabyć w ciągu życia lub się ich nauczyć.
/ 23.03.2009 12:24
Chcesz zostać geniuszem

Przypatrzymy się bliżej tym 20 elementom.

Wizja
Wizja to obraz tego, co chcesz osiągnąć w życiu, poprzez określone działanie. Posiadając wizję pracujesz już „tylko” nad jej urzeczywistnieniem.

Pożądanie
Jeśli Twoja wizja jest prawidłowa, to nie możesz doczekać się jej realizacji, czyli pożądasz jej, chcesz żeby się tak stało, jak to sobie wyobraziłeś z jej pomocą.

Wiara
Wierzysz nie tylko w to, że Twoja wizja jest realna, że można ją zrealizować, ale także wierzysz w to, że Ty to możesz zrobić i że warto to zrobić.

Poświęcenie
Skoro wierzysz w swoją wizję, to także rozumiesz, że jej realizacja wymaga „zapłacenia” określonej ceny. To mogą być setki porażek, to mogą być drwiny i nie zrozumienie ze strony innych, to może być cokolwiek, co wymaga poświęcenia czegoś, aby urzeczywistnić swoją wizję.

Wytrwałość
Im wizja bardziej fantastyczna, większa, tym trudniej o jej realizację. Może Ci to zająć nawet całe Twoje życie, więc bez wytrwałości w pokonywaniu kolejnych porażek, niepowodzeń i zawodów, nic się nie zdziała.

Uczenie się na błędach
Każdy błąd czegoś uczy, więc im więcej ich popełnisz i im szybciej to zrobisz, tym lepiej dla Ciebie.

Głęboka wiedza w wybranej dziedzinie
Bez wiedzy, bez odpowiednich informacji, nie wiadomo za co się zabrać, od czego zacząć. Niekiedy Twoja wizja może wymagać ogromnej wiedzy, której zebranie może zająć Ci całe życie. Dlatego też trzeba korzystać z doświadczeń, badań innych ludzi, uczyć się na ich błędach i tym samym znacznie przyspieszać zdobywanie potrzebnej wiedzy.

Alfabetyzm umysłowy
Tutaj chodzi o znajomość praw rządzących ludzkim umysłem i ich praktyczne wykorzystywanie dla własnego pożytku.

Planowanie
Wizja wymaga planu realizacji, a następnie realizowania jego poszczególnych punktów. Niektórzy mówią nawet, że plan jest niczym, ale planowanie wszystkim. To znaczy, że nigdy nie stworzysz doskonałego planu, który przewiduje każdą możliwą sytuację, ale liczy się sam fakt istnienia jakiegoś planu, który choćby w ogólnych zarysach pokazuje Ci drogę, którą należy kroczyć, aby zrealizować swoją wizję.

Wyobraźnia
Na pewno słyszałeś już, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy (przypomnij sobie, jak Einstein odkrył teorię względności). Będzie Ci ona potrzebna: do sformułowania własnej wizji oraz etapów jej realizacji.

Pozytywne nastawienie
Musisz wierzyć w siebie, w swoją wizję, w to, że ją zrealizujesz. Każdy błąd, każda porażka tylko przybliża Cię do końcowego sukcesu, a nie oddala.

Autosugestia
Wmów sobie, że odniesiesz sukces, wcześniej lub później, bez względu na jego cenę, ale go odniesiesz.

Intuicja
Dzięki intuicji geniusz podświadomie wie, co robić, co może się udać.

Twórcze otoczenie

Twórcze wzorce (wewnętrzne)
Te dwa punkty, to pochodna naszego powiedzenia, że „z kim się zadajesz, takim się stajesz”. Tutaj chodzi o ludzi, którzy wspierają geniusza (mogą także zwrócić mu uwagę na jakiś element, który przeoczył) oraz jego prywatne wzory do naśladowania.

Prawda i szczerość
Geniusz mówi prawdę, prawdę i tylko prawdę oraz robi to szczerze, co nie koniecznie musi się każdemu podobać.

Odwaga
Geniusz odważnie broni swojej wizji, trwa przy niej bez względu na trudności.

Kreatywność i elastyczność
Kreatywność, to podstawa, ale także trzeba wiedzieć, jak i gdzie ją zastosować. Geniusz jest elastyczny, potrafi dostosować się do nowych warunków, nowych możliwości.

Zamiłowanie do realizowanego zadania
Geniusz robi po prostu to do czego został stworzony.

Energia
Skoro ktoś robi to, co kocha i do czego został stworzony, to wcale nie powinna dziwić ogromna energia, dzięki której naprawdę to robi.