Szybkie pisanie na klawiaturze

Szybkie pisanie na klawiaturze

Opanowanie techniki pisania metodą bezwzrokową nie jest takie trudne, jak Ci się wydaje. Wystarczy, że skoncentrujesz się wyłącznie na tekście i opanujesz pewne zasady.
/ 23.03.2009 12:24
Szybkie pisanie na klawiaturze

Po pierwsze musisz wyzbyć się podstawowego błędu, jaki popełnia większość osób przy pisaniu na klawiaturze - patrzenia na klawisze. To bez wątpienia spowalnia Twoją pracę i rozprasza niepotrzebnie uwagę.

Po drugie pamiętaj, że do pisania używamy wszystkich dziesięciu palców u dłoni, a nie tylko trzech. Co więcej każdy palec odpowiada za inne przyciski na klawiaturze.

Pozycja wyjściowa

  • Przed rozpoczęciem pisania musisz przybrać pozycję wyjściową, przyporządkowując odpowiednie klawisze do poszczególnych palców. I tak na klawiszach „F” i „J” połóż palce wskazujące obu rąk. Zauważ, że przyciski te są na każdej klawiaturze oznaczone pewnymi wypukłościami, np. na mojej znajdują się poziome wypukłe kreski na dole tych klawiszy.
  • Pozostałe palce kładziesz w pozycjach: środkowe na klawiszach „D” i „K”, serdeczne na „S” i „L”, natomiast małe na „A” i „średniku”. Kciuki leżą na klawiszu spacji. To czy klawisz ten wciśniemy lewym czy prawym kciukiem zależy, którą ręką wcisnęliśmy ostatni klawisz przed spacją. Ma być na krzyż: lewa ręka – prawy kciuk.

Pozycja wyjściowa jest stała. Jeśli pisząc jakiś wyraz musisz użyć klawisza innego niż te, które kryją się pod pozycją wyjściową, to przemieszczamy tylko jeden palec. A po użyciu innego klawisza palec wraca na swoje miejsce wyjściowe. W sytuacji gdy klawisz leży zbyt daleko, aby tę zasadę móc przestrzegać można oderwać więcej palców. Musisz zadbać jednak o to, aby choć jeden palec pozostał w kontakcie z pozycją wyjściową.

Klawisz „Shift” wciskaj zawsze małymi palcami, ale w ten sposób, że jedna ręka wciska klawisz znakowy np. „T”, a druga „Shift”. W ten sposób nie stracisz kontaktu z pozycją wyjściową.

Analogiczna zasada dotyczy przycisków „Alt”. Pisząc np. „ę” lewą ręką wciskamy klawisz „E”, a prawą „Alt”. Mała podpowiedź - lewy „Alt” wciskamy zawsze kciukiem lewej ręki, a prawy mały palcem prawej.

Problem może pojawić się przy pisaniu dużych polskich liter, kiedy trzeba przycisnąć jednocześnie „Alt”, „Shift” oraz klawisz znakowy. Aby uniknąć dylematu proponuję rozwiązanie: klawisz znakowy po lewej + prawy „Alt” + prawy „Shift”, gdzie „Alt” wciskamy prawym kciukiem, a „Shift” małym palcem prawej ręki. Druga strona analogicznie: klawisz znakowy po prawej + lewy „Alt” + lewy „Shift”, „Alt” wciskany lewym kciukiem, a „Shift” małym palcem lewej ręki.

Wybieranie na klawiaturze pozostałych klawiszy wymaga ich podziału na strefy. Za każdą z nich odpowiedzialny jest inny palec. Oto one:

Lewa ręka

Prawa ręka

mały

serdeczny

środkowy

wskazujący

wskazujący

środkowy

serdeczny

mały

`, 1, 2, Tab, Q, Caps Lock, A, Shift, Z, Ctrl, Alt

3, W, S, X

4, E, D, C

5, 6, R, T, F, G, V, B

7, 8, Y, U, H, J, N, M

9, I, K, <,

0, O, L,>

-, =, \, Back space, P, [,], ;, ‘, Enter, /, Shift, Alt, Ctrl

Aby osiągnąć płynność w bezwzrokowym pisaniu, należy poświęcić sporo czasu na ćwiczenia. Najlepiej od razu po przeczytaniu tego artykułu zabierz się za intensywny trening, wcielając podane przeze mnie wskazówki w życie.

Pamiętaj

  • Nie spoglądaj na klawiaturę w trakcie pisania.
  • Pisz używając wszystkich palców.
  • Opanuj pozycję wyjściową.
  • Podczas pisania staraj się utrzymywać choć jednym palcem kontakt z pozycją wyjściową.
  • Opanuj zasady wciskania przycisków „Shift” i „Alt”
  • Podziel w wyobraźni klawisze klawiatury na sektory.