Podstawa programowa dla kogo stara dla kogo nowa

Podstawa programowa dla kogo stara dla kogo nowa
30 stycznia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dlaczego, poza nauczycielami i dyrektorami palcówek edukacyjnych, powinni się z nim zapoznać także uczniowie?
/ 23.03.2009 12:25
Podstawa programowa dla kogo stara dla kogo nowa

Ponieważ aktualna podstawa programowa określa szczegółowo jakie umiejętności i jaką wiedzę powinien zdobyć uczeń na poszczególnych etapach kształcenia. Nie jest to jednak dokument, który obejmie wszystkich w jednym czasie.

W roku szkolnym 2009/2010 zostanie wprowadzona podstawa programowa dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz podstawa programowa dla klasy I szkoły podstawowej. Dzieci, które w obecnym roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęły edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej będą kontynuowały naukę w oparciu o tzw. starą podstawę programową z 26 lutego 2002 roku.

Podobna sytuacja dotyczy gimnazjum: w 2009/2010 roku zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa dla klas rozpoczynających naukę w gimnazjum, dla klas ją kontynuujących obowiązywać będzie stara podstawa programowa.

W okresie miedzy rokiem szkolnym 2009/2010 a 2013/2014 dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną mogą zdecydować, że przedmioty takie jak: wychowanie fizyczne, etyka i język obcy nowożytny w klasach IV – VI szkoły podstawowej będą nauczane w oparciu o starą lub nową podstawę programową. W przypadku gimnazjum dyrektor i rada pedagogiczna mogą w latach 2009/2010 i 2010/2011 dla klas II i III przyjąć do realizacji nową podstawę programową dla następujących przedmiotów: wychowanie fizyczne, etyka i język obcy nowożytny.

Zobacz też : Jak zachęcić dziecko do nauki?

W przepadku szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać od 2012/2013 roku w przypadku liceum ogólnokształcącego i profilowanego oraz technikum. W szkołach uzupełniających tego typu nowa podstawa zacznie obowiązywać wraz z rozpoczęciem cyklu kształcenia przez klasę pierwszą w 2015/2016 roku. Mimo że w tych szkołach nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać dopiero za 3 do 6 lat, to począwszy od roku 2009/2010 szkoła będzie mogła stosować nową podstawę programową dla przedmiotów: wychowanie fizyczne, etyka i język obcy nowożytny.

Dla zasadniczych szkół zawodowych nowa podstawa będzie obowiązującą od roku szkolnego 2012/2013. Klasy, które kontynuują naukę w zasadniczych szkołach zawodowych w oparciu o starą podstawę programową będą mogły uczyć się wymienionych wcześniej trzech przedmiotów na bazie nowej podstawy od roku szkolnego 2009/2010.

Natomiast w szkołach policealnych nowa podstawa programowa będzie obowiązywała już od przyszłego roku szkolnego. W przypadku szkolnictwa specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym (szkoły podstawowe i gimnazja) oraz dla szkół przysposabiających do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nadchodzący rok szkolny wprowadzi nową podstawę programową.

Zobacz też : Obniżenie wieku obowiązku szkolnego

Redakcja poleca

REKLAMA