POLECAMY

Podstawa programowa dla kogo stara dla kogo nowa

30 stycznia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dlaczego, poza nauczycielami i dyrektorami palcówek edukacyjnych, powinni się z nim zapoznać także uczniowie?
Podstawa programowa dla kogo stara dla kogo nowa

Ponieważ aktualna podstawa programowa określa szczegółowo jakie umiejętności i jaką wiedzę powinien zdobyć uczeń na poszczególnych etapach kształcenia. Nie jest to jednak dokument, który obejmie wszystkich w jednym czasie.

W roku szkolnym 2009/2010 zostanie wprowadzona podstawa programowa dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz podstawa programowa dla klasy I szkoły podstawowej. Dzieci, które w obecnym roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęły edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej będą kontynuowały naukę w oparciu o tzw. starą podstawę programową z 26 lutego 2002 roku.

Podobna sytuacja dotyczy gimnazjum: w 2009/2010 roku zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa dla klas rozpoczynających naukę w gimnazjum, dla klas ją kontynuujących obowiązywać będzie stara podstawa programowa.

W okresie miedzy rokiem szkolnym 2009/2010 a 2013/2014 dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną mogą zdecydować, że przedmioty takie jak: wychowanie fizyczne, etyka i język obcy nowożytny w klasach IV – VI szkoły podstawowej będą nauczane w oparciu o starą lub nową podstawę programową. W przypadku gimnazjum dyrektor i rada pedagogiczna mogą w latach 2009/2010 i 2010/2011 dla klas II i III przyjąć do realizacji nową podstawę programową dla następujących przedmiotów: wychowanie fizyczne, etyka i język obcy nowożytny.

Zobacz też : Jak zachęcić dziecko do nauki?

W przepadku szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać od 2012/2013 roku w przypadku liceum ogólnokształcącego i profilowanego oraz technikum. W szkołach uzupełniających tego typu nowa podstawa zacznie obowiązywać wraz z rozpoczęciem cyklu kształcenia przez klasę pierwszą w 2015/2016 roku. Mimo że w tych szkołach nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać dopiero za 3 do 6 lat, to począwszy od roku 2009/2010 szkoła będzie mogła stosować nową podstawę programową dla przedmiotów: wychowanie fizyczne, etyka i język obcy nowożytny.

Dla zasadniczych szkół zawodowych nowa podstawa będzie obowiązującą od roku szkolnego 2012/2013. Klasy, które kontynuują naukę w zasadniczych szkołach zawodowych w oparciu o starą podstawę programową będą mogły uczyć się wymienionych wcześniej trzech przedmiotów na bazie nowej podstawy od roku szkolnego 2009/2010.

Natomiast w szkołach policealnych nowa podstawa programowa będzie obowiązywała już od przyszłego roku szkolnego. W przypadku szkolnictwa specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym (szkoły podstawowe i gimnazja) oraz dla szkół przysposabiających do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nadchodzący rok szkolny wprowadzi nową podstawę programową.

Zobacz też : Obniżenie wieku obowiązku szkolnego

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (15)
/3 lata temu
Ciekawe kto i ile Ci zapłacił za tą opinię ;)
/3 lata temu
Ciekawe kto i ile Ci zapłacił za tą opinię ;)
/8 lat temu
Z tym brakiem specjalistów to pewnie prawda, wartość wykształcenia wyższego się dewaluuje (tym bardziej, że licencjat też oznacza już wyższe), ale za to dużo łatwiej dostać się na studia doktoranckie.
POKAŻ KOMENTARZE (12)