POLECAMY

Czym jest myślenie matematyczne

Myślenie matematyczne to sposób rozumowania i postrzegania problemów oraz poszukiwania charakterystycznych dróg rozwiązań. Myślenie matematyczne to po części styl życia – niekoniecznie oznaczający twarde stąpanie po ziemi.
Czym jest myślenie matematyczne

Testy mierzące inteligencję zawierają zadania odnoszące się do wiedzy matematycznej. Czy to oznacza, że trzeba być dobrym matematykiem, by umieć je rozwiązać? Niekoniecznie, jednak matematycy z pewnością będą mieli z nimi mniej problemów niż ci, którzy matematyki się boją.

Co zrobić, by Twoje myślenie miało znamiona matematycznego?

Myślenie matematyczne podobnie jak inne obszary umysłu składające się na szeroko rozumianą inteligencję, można rozwijać. W tym celu należy rozwiązywać testy badające spostrzegawczość i zależności miedzy liczbami. Jednak nie uda Ci się poprawnie rozwiązać żadne zadania, jeśli nie zaczniesz go traktować jak wyzwania, trudności, którą musisz pokonać. Wiele osób nie podejmuje tych prób z obawy, ze sobie nie poradzą. „Przecież zawsze miałem słabe stopnie z matematyki, to nie dla mnie” – możesz pomyśleć. Jednak myślenie matematyczne to nie tylko umiejętność sprawnego rozwiązywania skomplikowanych zadań i korzystanie z bogatej wiedzy matematycznej. Ten rodzaj myślenia odnosi się raczej do matematyki intuicyjnej, pierwotnej. Testy i ćwiczenia są bowiem tak skonstruowane, by badać wrażliwość na dostrzeganie powiązań i zależności,

Testy myślenia matematycznego to nie testy z matematyki. Zatem nie musisz pamiętać wszystkich wzorów matematycznych. Musisz natomiast przestać się bać wyzwań, jakimi są zadania.

Jak rozwiązywać testy

Zadanie i ćwiczenia doskonalące myślenie matematyczne opierają się na kilku zasadach:
1. trzeba znaleźć zasadę, która rządzi ustawieniem liczb w danej próbie.

Np. 3,5,7, jak będzie kolejna liczba. Oczywiście nie wszystkie zadania są na tym samym stopniu trudności.

2. trzeba znaleźć zasadę rządząca układem liczb. 

Polecamy: Wakacje nauką

Np. dany jest układ: 37, 21, 2, jaką liczb należy wstawić w miejsce kropek: 47, …, 14.

3. umiejętność rozwiązywania zadań z treścią, często odpowiedź zawarta jest w zadaniu, a celem zadania nie jest wykonanie skomplikowanych obliczeń tylko logiczne myślenie;
4. dostrzeganie liczby, która w podanym układzie liczb jest błędna.

Czytaj także: Jak rozwijać różne rodzaje inteligencji

Zatem do dzieła.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)