POLECAMY

XXVII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: Ćwiczenia pisowni wyrazów z „ch” i „h”.
XXVII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: poznanie zasad pisowni wyrazów z „ch” i „h”

Cele operacyjne:

 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia grafomotorykę;
 • kształci logiczne myślenie, kojarzenie;
 • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową;
 • ćwiczy pamięć wzrokową oraz słuchową.

Metody: słowna - praktycznego działania

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: ortograficzne tablice ścienne, „Mistrz ortografii”, program komputerowy „Dyslektyk”

Polecamy: XXV scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Przebieg zajęć:

 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona wg ćwiczeń zaprezentowanych przez uczniów;
 • Rytualna rundka - wypowiedzi ustne: Jakiego rodzaju dźwięki lubisz?;
 • Omówienie prac domowych;
 • Powtórzenie zasad pisowni wyrazów z „ch” i „h”;
 • „Mistrz ortografii” M. Iwanowicz: „Ćwiczę pisownię wyrazy z ch i h” s. 78 – 81:

- przyporządkowywanie zwierzętom odpowiednich wyrazów dźwiękonaśladowczych,
- uzupełnianie zdań wyrazami dźwiękonaśladowczymi,
- wypisywanie z wiersza pogrupowanych wyrazów z „ch” i „h”,
- układanie zdań z podanymi wyrazami,
- rozwiązywanie krzyżówki z nazwami zawodów,
- łączenie rzeczowników z przymiotnikami, a następnie uzupełnianie nimi zdań,
- uzupełnianie tabeli odpowiednimi wyrazami bliskoznacznymi z drugiej tabeli,
- uzupełnianie zdań literami „ch” i „h”,

Zobacz także: XXIII scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

 • Usprawnianie funkcji percepcyjnych przy komputerze – pakiet „Dyslektyk”;
 • Omówienie prac domowych.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)