POLECAMY

XXV scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: Pisownia wyrazów z „ch”.
XXV scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: poznanie zasad pisowni wyrazów z „ch”

Cele operacyjne:

 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia grafomotorykę;
 • kształci logiczne myślenie, kojarzenie;
 • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową;
 • ćwiczy pamięć wzrokową oraz słuchową.

Metody: słowna - praktycznego działania

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: ortograficzne tablice ścienne, „Mistrz ortografii”

Polecamy: XIV scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Przebieg zajęć:

 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona,
 • Rytualna rundka - wypowiedzi ustne: Z czym kojarzy Ci się ucho?
 • Omówienie prac domowych,
 • Przedstawienie zasad pisowni wyrazów z „ch”,
 • „Mistrz ortografii” M. Iwanowicz: „Uczę się pisać wyrazy z ch i h” s. 64-69:

- tworzenie zdrobnień od podanych rzeczowników,
- rozwiązywanie zagadek słownych,
- podpisywanie obrazków wyrazami z „ch”,
- rozwiązywanie rebusów,
- tworzenie wyrazów tej samej rodziny wyrazów,
- rozwiązywanie krzyżówek,
- łączenie wyrazów z ich znaczeniami,
- rozwiązywanie rozsypanek wyrazowych,
- uzupełnianie zdań rzeczownikami z ramki,

Zobacz także: XX scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 • Skojarzenia: każdy podaje skojarzenie do hasła podanego przez poprzednika; co piąta osoba próbuje powtórzyć wszystkie wymienione skojarzenia,
 • Omówienie prac domowych.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)