POLECAMY

XXIII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: „Rz” i „ż” po spółgłoskach, „ż” niewymienne - powtórzenie.
XXIII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: utrwalenie zasad pisowni wyrazów z „rz” i „ż”

Cele operacyjne:

 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia grafomotorykę;
 • kształci logiczne myślenie;
 • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową;
 • ćwiczy pamięć wzrokową oraz słuchową;
 • kształci orientację przestrzenną.

Metody: słowna - praktycznego działania

Polecamy: XIX scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: ortograficzne tablice ścienne, seria Ortograffiti, komputery, gry planszowe

Przebieg zajęć:

 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona,
 • Rytualna rundka - wypowiedzi ustne: Tradycje Wielkanocne,
 • Omówienie prac domowych,
 • Powtórzenie zasad pisowni wyrazów z „rz” i „ż”, wypisywanie przykładowych wyrazów wg określonych zasad ortograficznych,
 • Ćwiczenia: rozpoznawanie wyrazów z „ż” po spółgłoskach „l”, „ł”, „n”, „r”; pisanie po śladzie z dokańczaniem wzoru, odszyfrowywanie zakodowanego zdania, tworzenie nowych wyrazów z już podanych, rysowanie lustrzanego odbicia (Ortograffiti, pakiet „rz” i „ż”, kl. 5 – 6, s. 94 i 96),
 • Uczestnicy wybierają dyscyplinę sportową, pokazują ją tylko ruchem ciała, bez słów. Pozostali odgadują,
 • Trening ortograficzny przy komputerze – pakiet Dyslektyk, planszowe gry edukacyjne – do wyboru,
 • Omówienie prac domowych: ćwiczenia mózgu wg P. Dennisona.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)