POLECAMY

XIV scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: Pisownia wyrazów z „rz” po spółgłoskach.
XIV scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: poznanie zasad pisowni wyrazów z „rz” po spółgłoskach

Cele operacyjne:

 • ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
 • usprawnia pamięć, logiczne oraz twórcze myślenie;
 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • ćwiczy poprawną pisownię wyrazów;
 • potrafi korzystać ze słownika ortograficznego.

Metody: słowna - praktycznego działania

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: tablice ścienne z regułami ortografii, gazety, słowniki ortograficzne, gra Memory

Polecamy: II scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Zobacz także: VI scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Przebieg zajęć:

Część I

 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona – zestaw wspomagający przekraczanie środkowej linii ciała (ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, słoń, motyl na suficie, pozycja Cooka, punkty na myślenie). Ćwiczenia przedstawia grupie wybrane dziecko, wspomagane przez prowadzącego. W trakcie wykonywania poszczególnych ćwiczeń dzieci recytują pasujące doń wierszyki;
 • Uzupełnianie luk w tekstach z wyrazami z „rz” (przygotowanymi przez dzieci w ramach pracy domowej po poprzednich zajęciach).

Część II

 • Przedstawienie zasad pisowni wyrazów z „rz” po spółgłoskach przy pomocy tablic ściennych;
 • Wpisywanie, bądź wklejanie do zeszytu wyrazów z „rz” po spółgłoskach z tekstów zamieszczonych w gazecie.

Część III

 • Praca ze słownikiem ortograficznym – wyszukiwanie wyrazów z „rz” po spółgłoskach.

Część IV

 • Gra pamięciowa Memory.

Część V

 • Trening ortograficzny przy komputerze;
 • Omówienie prac domowych – ćwiczenia ortograficzne.


SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)