POLECAMY

V scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: Sprawdzian poprawności ortograficznej pisowni wyrazów z ”ó”.
V scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: sprawdzenie poprawności ortograficznej

Cele operacyjne:

 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia grafomotorykę;
 • ćwiczy sprawność słuchowo-językową;
 • ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową;
 • usprawnia pamięć, logiczne myślenie;
 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • powtarza reguły ortograficzne, pisze poprawnie wyrazy z „ó”.

Metody: słowna - praktycznego działania

Polecamy: XVI scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: ksero z zadaniami domowymi, ksero z Poradami dla ucznia dyslektycznego wg M. Bogdanowicz, zestaw PUSY, komputery

Zobacz także XX scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Przebieg zajęć:

Część I (do 10 minut)

 • Powitanie: rytualna Iskierka przyjaźni;
 • Wypowiedzi ustne: Jak można sobie pomóc w nauce?
 • Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć: przypomnienie poznanych reguł ortograficznych, omówienie prac domowych.

Część II (do 15 minut)

 • Zabawa PUSY sprawdzająca pisownię wyrazów z „ó”;
 • Trening ortograficzny przy komputerze.

Część III (do 15 minut)

 • Dyktando z zakresu pisowni wyrazów z „ó” wg zaleceń M. Bogdanowicz;
 • Omówienie dyktanda.

Część IV (do 5 minut)

 • Ćwiczenia ruchowe wg metody Dennisona - zestaw wspomagający przekraczanie środkowej linii ciała (szklanka wody, myślenie o „X”, ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, słoń, oddychanie przeponowe, wahadło).

Część V (do 5 minut)

 • Przedstawienie Porad dla ucznia dyslektycznego wg M. Bogdanowicz;
 • Omówienie prac domowych;
 • Pożegnanie: Iskierka przyjaźni.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)