Trzeci rok życia - okres zdania

Trzeci rok życia - okres zdania
Nadchodzi moment, w którym dziecko samodzielnie buduje swoje pierwsze wypowiedzi. Wreszcie może spróbować zaspokoić swoją ciekawość świata za pomocą umiejętności werbalnych, np. zadając pytanie: „Co to?”. Zobacz, jak rozwija się mowa dziecka i jak wygląda w trzecim roku życia dziecka.
/ 29.09.2016 16:57
Trzeci rok życia - okres zdania

Rozwój mowy dziecka - zmiany w trzecim roku życia

To właśnie w trzecim roku życia dochodzi do tych znaczących przemian. Początkowo zdania budowane przez dziecko mają najprostszą strukturę, jednak szybko pogłębia się ona i wypowiedzi rozwijają się. Dziecko powiększa swój zasób słów jakby z dnia na dzień, wymawia poprawnie samogłoski i spółgłoski, choć czasem zamieni jeszcze „r” na „j” lub utnie literkę. Postęp jest jednak widoczny.

Jest to moment, w którym podstawowa wiedza rodziców na temat budowy języka może się okazać pomocna. Aby wytłumaczyć dziecku, że zamiast „jiba” powinno powiedzieć: „ryba”, musimy wskazać mu tę pojedynczą literę „r” lub „j”, spróbować wyjaśnić różnice między nimi.

Mimo że dziecko buduje coraz bardziej skomplikowane, poprawne wypowiedzi bez znajomości gramatyki, nie znaczy to, że nie warto mieć ich na podorędziu.

Zobacz też: Rozwijające zabawy na dworze dla dziecka powyżej 3 roku życia

Przypomnijmy zatem podstawy, które mogą się przydać w tłumaczeniu dziecku tajników języka:

  • głoska to najmniejszy element słowa,
  • litera to najmniejszy element wyrazu (jest graficznym znakiem głoski),
  • słowo jest wtedy, gdy powiemy „tata”, a wyraz wtedy, gdy to zapiszemy,
  • różnice między głoską a literą słychać np. w wyrazie „szalik”; słyszymy 5 głosek, widzimy 6 liter,
  • alfabet to zbiór wszystkich polskich głosek, za pomocą których możemy budować sylaby, wyrazy i zdania, składa się z 32 liter; ich kolejność najlepiej zapamiętać,
  • aby porozumiewać się prawidłowo, należy nauczyć się świadomie używać akcentów w zdaniu; istnieje kilka rodzajów akcentów; użycie odpowiedniego z nich czyni zrozumiałą intencję, z jaką wypowiadamy zdanie; akcent logiczny, to nacisk położony na najważniejszy w zdaniu wyraz; akcent uczuciowy polega na nadawaniu konkretnym słowom zabarwienia emocjonalnego; akcent toniczny (czyli intonacja) to wyróżnianie poszczególnych wyrazów za pomocą podwyższania i zniżania tonu głosu; stosujemy ten rodzaj akcentu głównie w zdaniach pytających i wykrzyknikowych, czyli krótko mówiąc w pytaniach i odpowiedziach, a także w zdaniach wyrażających uznanie lub ironię.

Zobacz też: Zabawy z dzieckiem - rozwijające plastycznie

Redakcja poleca

REKLAMA