POLECAMY

Dysleksja dorosłych - stan badań

Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci to znany i wielokrotnie opracowany temat, ale o dysleksji dorosłych słyszy się o wiele rzadziej, jeśli nie wcale. A przecież taki problem również istnieje. Od niedawna tym zagadnieniem zaczynają się interesować naukowcy.
Dysleksja dorosłych - stan badań

Do dnia dzisiejszego przeprowadzono niezliczone badania oraz wydano mnóstwo książek i artykułów dotyczących dysleksji rozwojowej dzieci – tematem trudności w czytaniu i pisaniu dzieci zajęto się rzetelnie, dogłębnie, z wielką pasją. Niestety nie można tego powiedzieć o zagadnieniu dysleksji dorosłych – rzadko kiedy zauważanej i podejmowanej, chociażby w akademickich dysputach.

Dysleksja jest dolegliwością całego życia – fakt ten już dawno został stwierdzony przez współczesną pedagogikę i psychologię. Tym bardziej niepokoi, że dysleksja dorosłych pozostaje nadal niezbadana i bliżej nieokreślona. 

Polecamy: Proces nauki czytania i pisania

Zajęcie się dysleksją dorosłych staje się tym bardziej naglącym, gdy najnowsze badania naukowe wskazują na zmienność objawów dysleksji rozwojowej.

Zaobserwowano, że przejawy trudności w czytaniu i pisaniu, jak też objawy poszczególnych dysfunkcji, mogą zmieniać się z wiekiem: niektóre trwają przez całe życie, inne ustępują, pojawiają się nowe symptomy – przy tym są one różne u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Szacunkowo mówi się o 5% dorosłych dyslektyków wśród populacji osób dorosłych. Oznacza to, że 5% ludzi dorosłych z uwagi na ich trudności komunikowania się za pomocą czytania i pisania, musi mierzyć się z wynikającymi z tego komplikacjami we wszystkich dziedzinach życia zawodowego oraz w codziennym funkcjonowaniu. Z tej perspektywy dysleksja dorosłych staje się istotnym problemem społecznym.

Polecamy: Czy dysleksja jest przeszkodą w rozwoju kariery

Potrzeba badań

W Polsce badania nad dysleksją dorosłych zapoczątkowała H. Jaklewicz wraz z Zespołem Poradni Nerwic Wojewódzkiej Przychodni Higieny Szkolnej w składzie: M. Bogdanowicz, W. Loebl, D. Męcik, B. Lewandowska. Jednak ze względu na brak narzędzi badawczych, o dysleksji dorosłych wiemy wciąż niewiele. Właściwymi testami badawczymi dysponują tylko psychologowie w Wielkiej Brytanii i od niedawna w Republice Czeskiej.

W dniach 28 – 29 listopada 2009 roku w Gdańsku odbyła się pierwsza w Polsce Międzynarodowa konferencja „Dysleksja w wieku dorosłym”, zainicjowana i zorganizowana przez prof. M Bogdanowicz, a współorganizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i Polskie Towarzystwo Dysleksji, której wnioskom i zaproponowanym rozwiązaniom przyjrzę się w kolejnych artykułach poświęconych dysleksji dorosłych.


Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska – Łaz

Źródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 1 (6) 2010

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)