POLECAMY

Ortograffiti

Wielu terapeutów, pedagogów, rodziców już od dawna czekało na kompleksową pomoc w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Marzyli o usystematyzowaniu całości pracy terapeutycznej zarówno z grupą, jak i z jednostką. Nieoceniona pomoc ukazała się całkiem niedawno w postaci Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „Ortograffiti”. Ja również znalazłam tam wsparcie w codziennej pracy z dziećmi dyslektycznymi.
Ortograffiti

Co to takiego…

Program, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, przeznaczony jest do pracy z dziećmi w młodszym i starszym wieku szkolnym, które mają trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. Bazą programową jest praca dzieci z zestawami ćwiczeniowymi „Czytam, rozumiem, piszę”. Jest to seria 8 zeszytów ćwiczeń dla dzieci w wieku 10-13 lat oraz seria 11 zeszytów ćwiczeń dla młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo wydano serię 2 zeszytów ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki klas IV-VI szkoły podstawowej „Matematyka bez trudności”.

Co to daje…

Dziecko pracujące z zeszytami „Ortograffiti”:

 • usprawnia wszystkie funkcje poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania (wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, motoryczne), a także pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie,
 • robi postępy w pisaniu poprawnym ortograficznie oraz graficznie,
 • zyskuje umiejętność płynnego czytania, wraz z dobrą techniką czytania i rozumieniem czytanego tekstu, a dodatkowo poszerza zakres słownictwa i wiadomości,
 • rozwija sprawność językową w wypowiedziach pisemnych i ustnych,
 • zyskuje umiejętność liczenia w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych i ułamków,
 • osiąga lepsze wyniki w nauce, zarazem jego motywacja do pracy wciąż rośnie.

Jak to się robi…

Praca z serią „Ortograffiti”, jak każda praca terapeutyczna, powinna przybierać dwie formy:

 • formę zajęć grupowych w szkole, bądź indywidualnych w poradni,
 • formę samodzielnej pracy dziecka w domu.

Samodzielna praca dziecka w domu jest koniecznym uzupełnieniem zajęć w szkole, czy też w poradni. Pedagog - terapeuta pełni wówczas funkcję koordynatora. Jego zadaniem jest zaplanowanie dziecku zadań i sprawdzenie ich wykonania. Bez systematycznej pracy domowej, pod czujnym okiem rodzica, efekty całej pracy dziecka będą mniej widoczne. Warto o tym pamiętać, bo zauważalne sukcesy dzieci są dla nich motywacyjnym motorem.

Oto podstawowe wskazania do samodzielnej pracy ucznia w domu:

 • praca codzienna przez 15-20 minut lub 2-3 razy w tygodniu przez co najmniej pół godziny,
 • spotkanie koordynujące z pedagogiem-terapeutą raz w tygodniu,
 • wsparcie i zachęta ze strony rodziców do systematycznej pracy.

Z praktyki pedagogicznej…

Sympatyczną pomocą w pracy terapeutycznej są Karty Ortomagiczne „Ortograffiti”. Mają one polisensorycznie, a więc wielozmysłowo, utrwalać poprawną pisownię wyrazów trudnych ortograficznie. Dzieci, szczególnie te starsze, przepadały za nimi. Nim jeszcze zajęcia rozpoczęły się na dobre, same dopytywały się, czy znajdziemy dziś czas na karty i „Bingo” (jedna z gier przy użyciu Kart Ortomagicznych). Twórcze osoby mogą pokusić się o stworzenie swoich własnych Kart Ortomagicznych. Ważną zasadą jest, by napisane słowo, a szczególnie sprawiająca trudności litera, ściśle kojarzyły się z obrazkiem przy niej umieszczonym.

Zestawy ćwiczeń, jak i pomoce dydaktyczne są do nabycia na programowej stronie internetowej.

Miłej i owocnej pracy!

Zobacz także: Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)