POLECAMY

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” to projekt oparty na „Modelowym systemie profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją” rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na Programie Edukacyjno-Terapeutycznym „Ortograffiti”. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Dysleksji.
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Dysleksja poważnie ogranicza szanse edukacyjne uczniów, szczególnie tych mieszkających w mniejszych miejscowościach i wsiach. Ze względu na utrudniony dostęp do specjalistów w ich szkołach rzadko prowadzi się zajęcia terapeutyczne wspomagające ich rozwój. 

Projekt „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją” jest adresowany do uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania z klas IV-VI szkół podstawowych ze wsi oraz miast do 25 tys. mieszkańców. 

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją poprzez zapewnienie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Polecamy: Program edukacyjno- terapeutyczny Ortograffiti

Założonymi zadaniami projektu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją są:

 • przeprowadzenie badań przesiewowych wszystkich uczniów klas IV-VI dla wyłonienia ich trudności o charakterze dyslektycznym;
 • zdiagnozowanie w kierunku dysleksji wszystkich uczniów klas IV-VI mających specyficzne trudności w nauce;
 • zapewnienie specjalistycznej pomocy uczniom klas IV-VI ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, czy też trudnościami w nauce czytania i pisania (przed diagnozą w kierunku dysleksji), obejmującą udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, koordynowanie pracy w domu, udział w zajęciach socjoterapeutycznych wspierających terapię;
 • koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, terapeuty, nauczycieli, ucznia dyslektycznego, rodziców;
 • zorganizowanie warsztatu terapeutycznego.

Wspierając realizację projektu „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją” Polskie Towarzystwo Dysleksji wysunęło własną propozycję działań. Jej kluczowe zagadnienia obejmują:

 • kształtowanie u rodziców uczniów z dysleksją pozytywnego nastawienia do współpracy;
 • kształtowanie u rodziców uczniów z dysleksją umiejętności umożliwiających radzenie sobie z przejawami dysleksji;
 • kształtowanie u uczniów z dysleksją umiejętności umożliwiających radzenie sobie z przejawami dysleksji;
 • wdrażanie uczniów z dysleksją do samoświadomości i do dbałości o własny rozwój.
 • poszerzanie wiedzy na temat dysleksji przez nauczycieli;
 • tworzenie klimatu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją w środowisku lokalnym.

Marzeniem Polskiego Towarzystwa Dysleksji jest realizacja programu na terenie całej Polski. Szkoły pragnące przystąpić do realizacji projektu znajdą potrzebne informacje oraz samą deklarację przystąpienia do programu na stronie Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Zobacz także: Ortograffiti

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)