POLECAMY

Kształcenie specjalne i integracyjne - szkoła

Czym różni się kształcenie specjalne od integracyjnego, które wybrać. Te pytania z pewnością pojawiają się w rozmowach rodziców dzieci niepełnosprawnych. Przecież każde dziecko, nawet niepełnosprawne musi realizować obowiązek szkolny.
Kształcenie specjalne i integracyjne - szkoła

Liczebność klas

Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole
ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej oraz w oddziale specjalnym w szkole
ogólnodostępnej powinna wynosić:
1) w szkole (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,
2) w szkole (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10,
3) w szkole (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,
4) w szkole (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,
5) w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,
6) w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16,
7) w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8,
8) w szkole (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4,
9) w szkole (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16

Czytaj także: W ciąży unikaj

Nauczyciele

W przypadku kształcenia integracyjnego w klasie z dziećmi pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a w klasach starszych nauczyciele poszczególnych przedmiotów) i nauczyciel tzw. wspomagający, najczęściej jest to pedagog specjalny lub pedagog z przygotowaniem do prowadzenia terapii pedagogicznej. Nauczyciel wiodący prowadzi zajęcia dla całej klasy, drugi nauczyciel koncentruje się głównie na pomocy dzieciom niepełnosprawnym – udziela wskazówek d wykonania zadania, jeszcze raz tłumaczy temat lekcji, przygotowuje materiały z lekcji w sposób adekwatny do możliwości ucznia niepełnosprawnego. Może również służyć pomocą pozostałym uczniom w klasie.
W przypadku szkoły lub oddziału specjalnego zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, który ma przygotowanie merytoryczne do pracy z dziećmi z klas I – III lub jest przedmiotowcem w klasach starszych, a jednocześnie posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi o określonej niepełnosprawności.

Polecamy: Rymowane zadania

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)