Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?

Rozwój mowy dziecka przyspieszają częste kontakty z otoczeniem. Dzięki rozumieniu mowy i posługiwaniu się nią dziecko poznaje otaczającą go rzeczywistość, wyraża swoje emocje oraz stosunek do najbliższego otoczenia.
Jak wspomagać rozwój mowy dziecka? fot. informacja prasowa

Już od kołyski

Do dziecka należy mówić już od pierwszych miesięcy, a nawet dni życia. Nie należy jednak posługiwać się, tak zwaną mową spieszczaną(np.  cio się dzidzi stało?, zamiast: co się Tobie stało?). Należy spokojnie modulować głosem na niezbyt wysokim tonie. Dla dziecka jest to okres kąpieli słownej- nie rozróżnia dźwięków systemowych (tzn. konkretnych głosek), ale osłuchuje się z poprawnymi wzorcami artykulacyjnymi (właściwie wymawianymi wyrazami i głoskami), które wkrótce zacznie naśladować.

Niezwykle ważne jest też w okresie niemowlęctwa karmienie piersią, które sprzyja prawidłowemu rozwojowi artykulacyjnemu (właściwie rozwija się aparat mowny i mięśnie artykulacyjne).

Dowiedz się więcej: Oddychanie a rozwój mowy

Gdy dziecko już mówi

Starajmy się budować krótkie zdania, poprawne gramatycznie i stylistycznie, mające postać prostych zwrotów (o nieskomplikowanej strukturze) i odpowiednio modulować głosem. Bądźmy czujni wobec wypowiedzi dzieci, którymi na początku mogą być pojedyncze słowa- należy w odpowiedzi dodawać jakieś słowa do tego, co powiedziało dziecko i w ten sposób prezentować mu szersze możliwości językowych konstrukcji słownych.

Niezwykle ważny jest też kontekst naszych werbalnych kontaktów z dzieckiem. Należy postarać się, by rozmowa z dzieckiem odbywała się podczas wspólnego spaceru czy innych czynności wspólnie wykonywanych, podczas których można komentować otoczenie czy dziejące się wydarzenia (może to być także wspólne oglądanie telewizji po dokonaniu wyboru odpowiedniego programu dla dziecka). Istotne jest także, by w kontaktach słownych dziecko mogło widzieć twarz rodzica- obserwuje wtedy prawidłowe ułożenie artykulatorów, głównie ust, żuchwy i języka.

Rozwijające jest także wykonywanie wspólnie z dzieckiem licznych ćwiczeń językowych, dźwiękonaśladowczych, rytmicznych, które oprócz pozytywnego wpływu na rozwój mowy posiadają szereg dodatkowych walorów edukacyjno- wychowawczych.

Aby wzmacniać pozytywne doświadczenia dziecka związane z aktywnością słowną należy chwalić go za wszelkie przejawy ekspresji werbalnej (mowę) -  to zachęci dziecko do mówienia.

Powinno konsultować się poszczególne etapy rozwoju mowy dziecka z logopedą, aby wykluczyć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju artykulacyjnym lub im zapobiegać- im wcześniej zostaną wykryte, tym mniejsze ryzyko utrwalenia złych nawyków mowy i większe prawdopodobieństwo osiągnięcia normy rozwojowej.

Polecamy: Logopeda do 3. roku życia- nie zwlekaj z wizytą!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)