POLECAMY

XV scenariusz zajęć korekcyjno-kompenacyjnych

Temat: Pisownia wyrazów z „rz” niewymiennym.
XV scenariusz zajęć korekcyjno-kompenacyjnych

Cel główny: zapamiętanie pisowni wyrazów z „rz” niewymiennym

Cele operacyjne:

 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia grafomotorykę;
 • ćwiczy poprawną pisownię wyrazów;
 • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową;
 • ćwiczy pamięć słuchową.

Metody: słowna - praktycznego działania

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: tablice ścienne z regułami ortografii, materiały piśmiennicze, komputery

Polecamy: XI scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Zobacz także: X scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Przebieg zajęć:

Część I

 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona – zestaw wspomagający przekraczanie środkowej linii ciała (ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, słoń, motyl na suficie, pozycja Cooka, punkty na myślenie). Ćwiczenia przedstawia grupie wybrane dziecko, wspomagane przez prowadzącego. W trakcie wykonywania poszczególnych ćwiczeń dzieci recytują pasujące doń wierszyki;
 • Omówienie prac domowych. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „rz”.

Część II

 • Rytualna rundka – wypowiedzi ustne: Co będę robił dziś popołudniu;
 • Ćwiczenia grafomotoryczne: pisanie po śladzie na dużych i małych powierzchniach, pisanie jednoczesne oburącz.

Część III

 • Przedstawienie pisowni wybranych wyrazów z „rz” niewymiennym (tablice ortograficzne);
 • Praca z tekstem: podkreślanie wyrazów z „rz” niewymiennym w tekście, uzupełnianie luk w tekście wyrazami z „rz” niewymiennym, rozwiązywanie rebusów z hasłem z „rz” niewymiennym.

Część IV

 • Chodzenie po sali i wyszukiwanie przedmiotów z „rz”.

Część V

 • Powtórzenie nowych treści – praca z komputerem;
 • Omówienie prac domowych.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)