POLECAMY

Gdzie szukać pomocy

Nikt nie planuje niepełnosprawnego dziecka. Kiedy rodzice dowiadują się o niepełnosprawności dziecka są zaskoczeni i nie wiedzą co robić.
Gdzie szukać pomocy

Nie zawsze informacja o niepełnosprawności dziecka jest przekazywana rodzicom przy narodzinach. Niekiedy niepełnosprawność ujawnia się po kilku miesiącach a nawet latach od narodzin, innym zaś razem jest wynikiem wypadku lub choroby. Szkoły specjalne, klasy integracyjne i dzieci niepełnosprawne na zajęciach lekcyjnych i na placach zabaw nie stanowią już czegoś nowego w polskim krajobrazie edukacyjno – społecznym. A jednak, gdy dowiedzieliście o niepełnosprawności dziecka – pojawiło się pytanie: Co teraz zrobimy?

Polecamy: Bezpieczny nastolatek w sieci

Pomoc ze strony państwa

Każde dziecko niepełnosprawne jest obywatelem państwa, z którego strony należna jest mu pomoc. Dlatego powołany został Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, z którego pomocy można skorzystać w ramach proponowanych programów. Istnieje również sieć placówek służby zdrowia – poradni, które prowadzą rehabilitację osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Pomoc społeczna również oferuje pomoc rodzicom i ich dzieciom, w celu jej uzyskania należy złożyć stosowne dokumenty w lokalnym Ośrodku Pomocy Rodzinie. Pomoc finansowa oferowana rodzinie nie jest zbyt duża – najczęściej wystarcza na pokrycie najpilniejszych wydatków. Dlatego warto poszukać pomocy u organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenia i Fundacje

W zależności od zdiagnozowanego u Waszego dziecka schorzenia powinniście wybrać stowarzyszenie lub fundację, która zajmuje się dziećmi lub osobami z tym rodzajem niepełnosprawności. Można tez zwrócić się z prośbą do organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi w ogóle. Można od nich uzyskać pomoc w formie porad i szkoleń dla rodziców, turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy edukacyjnych czy zajęć. 

Czytaj także: Internetowy rodzic

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)