POLECAMY

Dojrzałość szkolna

O dojrzałości szkolnej, czy też gotowości do podjęcia nauki szkolnej, mówimy w sytuacji, gdy wymagania szkolne idą w parze z możliwościami rozwojowymi dziecka. Następuje to wtedy, gdy zdobyte przez dziecko doświadczenie życiowe gwarantuje mu sprostanie nowym obowiązkom i nowemu środowisku.
Dojrzałość szkolna

Dziecko jest gotowe do pójścia do szkoły, gdy jest odpowiednio dojrzałe motorycznie (w ruchach dużych i małych), intelektualnie (poznawczo), emocjonalnie i społecznie (w relacjach z dorosłymi, rówieśnikami, grupą).

Dziecko osiągnęło dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, gdy między innymi:

 • skupia się na wykonywanej czynności,
 • uważnie słucha,
 • dostrzega, rozpoznaje i rozróżnia dźwięki dochodzące z otoczenia,
 • próbuje wyjaśnić obserwowane zjawiska,
 • przewiduje zachowania innych dzieci,
 • podejmuje próby samooceny, dużo mówi o sobie,
 • zna pory roku i związane z nimi zjawiska,
 • potrafi określić dni tygodnia,
 • harmonijnie porusza rękami i nogami,
 • wykonuje precyzyjne ruchy dłoni i palców,
 • rysuje po śladzie, wypełnia kontury, przerysowuje szlaczki i proste figury geometryczne, rysuje szlaczki literopodobne,
 • prawidłowo spostrzega, dostrzega różnice i podobieństwa na obrazkach,
 • dzieli zdanie na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby i łączy sylaby w wyraz,
 • prawidłowo dzieli wyrazy na głoski, scala głoski w wyrazy,
 • odczytuje litery alfabetu,
 • czyta wyrazy, krótkie zdania, podejmuje próby samodzielnego czytania,
 • układa i opowiada historyjki obrazkowe,
 • opowiada historyjki pełnymi zdaniami,
 • zapamiętuje krótkie teksty (wiersze, piosenki),
 • rozpoznaje i odczytuje cyfry oraz znaki matematyczne,
 • potrafi umieścić nowy obiekt w już ułożonym szeregu, zna i stosuje liczebniki porządkowe,
 • rozróżnia stronę lewą i prawą,
 • wskazuje i nazywa kierunki w przestrzeni, określa kierunki na kartce papieru,
 • określa położenie przedmiotów względem siebie,
 • a przede wszystkim - wykazuje chęć do dalszej nauki!

Obowiązkowym winno być (a niestety nie jest) przeprowadzenie pod koniec klasy 0 diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, bądź w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającej gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

W razie, gdy dziecko nie wykazuje takiej dojrzałości, najlepszym rozwiązaniem jest odroczenie jego obowiązku szkolnego. W większości przypadków wystarczy tylko ten jeden rok, by odroczone dziecko zdobyło wymagane doświadczenie, brakujące umiejętności.

Rozpoczęcie nauki przez dziecko z niepełną dojrzałością jest główną przyczyną nadmiernych trudności, które z czasem przeradzają się w niepowodzenia szkolne. Odroczenie obowiązku szkolnego dziecka, wbrew utartym opiniom, zapewnia dziecku komfort psychiczny.

Dziecko szybciej zaakceptuje powtórny pobyt w klasie 0, niż poradzi sobie z wieloma przykrymi dla niego sytuacjami, a nawet drugorocznością w klasie I.

Istnieją liczne sposoby, by pomóc dziecku osiągnąć gotowość szkolną. Zainteresowanych rodziców zachęcam do zapoznania się z przykładowymi zadaniami do wykonania na co dzień, a zawartymi w odrębnym artykule (Rady dla rodziców „zerówkowiczów”).

Nie jest to nic tajemniczego, ani magicznego, chyba że miłość do dziecka w ten sposób okazana...

Polecamy: Dojrzałość szkolna

Zobacz też : Zestaw ćwiczeń koncentrujących uwagę

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)