500 zł dla obcokrajowców– dostają czy nie

obcokrajowcy, rodzina obcokrajowców fot. Fotolia
Czy obcokrajowcom, w tym uchodźcom, mieszkającym w Polsce należy się 500 zł na dziecko? Sprawdź!
Katarzyna Krajewska / 26.10.2016 15:43
obcokrajowcy, rodzina obcokrajowców fot. Fotolia

Nie każdemu obcokrajowcowi mieszkającemu w Polsce należy się 500 zł na dziecko. Sprawdź, kto może skorzystać z programu Rodzina 500 plus!

Przykładowo obcokrajowcy mieszkający z czwórką niepełnoletnich dzieci w Polsce powinni dostać (podobnie jak Polacy w tej samej sytuacji) 1500 złotych. Jeśli ich dochód na każdą osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, powinni dostać pieniądze również na pierwsze dziecko, czyli łącznie 2000 zł. Wyjątkiem są rodziny, które wychowują niepełnosprawne dziecko. Wtedy kryterium dochodowe wynosi nie 800, a 1200 zł. Powinni tylko spełnić tylko kilka różnych warunków w zależności od tego, skąd pochodzą.

Sprawdź, jak wygląda życie rodziny wielodzietnej!

500 zł na dziecko dla obcokrajowców – jakie warunki trzeba spełnić?

Obywatele Szwajcarii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu mogą korzystać z programu Rodzina 500 plus na takich zasadach, co Polacy w ich krajach pobierają świadczenia rodzinne. Co to oznacza?

  1. Jeśli tata pracuje w Polsce, a jego żona i dzieci zostały za granicą, rodzina może się ubiegać o 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Chyba, że ich dochód nie przekracza 800 zł na osobę (w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł), wtedy dostaną również 500 zł na pierwsze dziecko.
  2. Cudzoziemcy spoza UE, którzy mają zezwolenie na pobyt czasowy, co wiąże się z wykonywaną przez nich pracą w Polsce, mogą się ubiegać o 500 zł na dzieci na tych samych zasadach, co Polacy.
  3. Dotyczy to też uchodźców, którzy dostali prawo do pobytu w Polsce z adnotacją „dostęp do rynku pracy” i mieszkają w naszym kraju z całą rodziną. W tym wypadku są jednak wyjątki. Uchodźcy, którzy nie posiadają tej adnotacji, a są objęci ochroną międzynarodową również mają prawo skorzystania z programu Rodzina 500 plus, o czym często nie wiedzą.

Biorą 500 zł na dziecko i siedzą w domu zamiast iść do pracy!

Redakcja poleca

REKLAMA