500 zł na dziecko fot. Fotolia

500 zł na dziecko - kto je otrzyma

Sprawdź, na czym dokładnie polega nowy rządowy projekt.
Milena Oszczepalińska / 14.10.2016 09:05
500 zł na dziecko fot. Fotolia

Zgodnie z zapowiedzią nowej premier Beaty Szydło, program wsparcia finansowego dla rodzin, czyli popularne 500 zł na dziecko, ma ruszyć od kwietnia 2016 roku. Czy wiesz, kto może ubiegać się o tę pomoc?

500 zł na dziecko - założenia programu

Celem tego projektu jest zachęcenie Polaków do prokreacji. Zachęta w postaci 500 zł na dziecko ma zapobiec rosnącemu niżowi demograficznemu. W związku z tym nie ma limitu dochodowego, w ramach którego można ubiegać się o to wsparcie. Gdyby był taki limit, być może tylko najubożsi decydowali się an posiadanie kolejnych dzieci, a to nie wystarczy. Rząd chciałby w ten sposób pobudzić do zwiększenia liczby dzieci w ogóle.

Nie znaczy to jednak, że dla każdej rodziny posiadającej dziecko przewidziane są te pieniądze. 500 zł otrzymają wszystkie rodziny na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody. Np. w przypadku rodziny z trojgiem dzieci, będzie to 1000 zł (na drugie i trzecie dziecko). Aby móc starać się o dofinansowanie na pierwsze dziecko, rodzina musi przedstawić swoje dochody. W takim przypadku bowiem wsparcie zostanie udzielone wyłącznie najbiedniejszym rodzinom.

Kto dostanie 500 zł na pierwsze dziecko?

Pomoc tę mogą otrzymać rodziny, których dochód w przeliczeniu na członka rodziny jest niższy niż 800 zł. To oznacza, że jeśli jest np. rodzina 2+2 (rodzice plus dwoje dzieci), a łączny dochód w rodzinie jest niższy niż 3200 zł, wówczas na każdego członka rodziny będzie przypadało mniej niż 800 zł, a wówczas taka rodzina otrzyma wsparcie zarówno na pierwsze, jak i drugie dziecko, czyli łącznie 1000 zł netto.

W przypadku rodzin, w których jest osoba niepełnosprawna, ten graniczny dochód na osobę jest wyższy i wynosi 1200 zł. W takich rodzinach bowiem koszty miesięcznego utrzymania zawsze są wyższe.

Zasady przyznawania świadczenia

Prace nad projektem wciąż trwają, nie ma w tej sprawie jeszcze ostatecznej decyzji i podpisu prezydenta. Jeśli jednak zostanie on przyjęty przez sejm, prezydent ma go podpisać najpóźniej w kwietniu 2016 roku.

Aby otrzymywać 500 zł na dziecko, rodzice będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek do urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej, skąd świadczenia będą wypłacane. Rodzice ubiegający się o świadczenie również na pierwsze dziecko będą musieli przedstawić zaświadczenia o dochodach.

Należy przy tym pamiętać, że program dotyczy wyłącznie dzieci do 18. roku życia. Jeśli zatem w rodzinie są dzieci starsze, na nie nie będzie można otrzymać świadczenia.

Sprawdź też inne porady finansowe: