Wstyd konstruktywny mobilizuje do zmian i poprawy sytuacji/ fot. Shutterstock

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych w czasie jednego porodu. Im większa liczba dzieci, tym oczywiście wymiar urlopu ulega zwiększeniu.
/ 25.11.2009 08:19
Wstyd konstruktywny mobilizuje do zmian i poprawy sytuacji/ fot. Shutterstock

Każda pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do skorzystania z dni wolnych, które poświęci na opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.

Zobacz także:Komu przysługuje urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński

Od dnia 1 stycznia 2010 roku kobiety uzyskały prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński od tej chwili dzieli się na:

  • podstawowy urlop macierzyński,
  • dodatkowy urlop macierzyński.

Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego daje kobietom możliwość dłuższej opieki na dzieckiem. Dla pracodawcy, jest to także dobre rozwiązanie. Pracownica, która wykorzysta urlop macierzyński wraz z urlopem dodatkowym może powrócić do pracy już bez potrzeby wykorzystywania urlopu wychowawczego.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego, podobnie jak podstawowego urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Wymiar urlopu będzie wydłużany stopniowo. W roku 2014 ma osiągnąć zamierzoną długość 6 lub 8 tygodni, w zależności oczywiście od liczby urodzonych dzieci.

W 2011 roku dodatkowy urlop macierzyński wynosi 2 tygodnie, w 2012 i 2013 roku będzie wynosił 4 tygodnie. Natomiast w 2014 roku 6 tygodni. Dotyczy to dodatkowego urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka w czasie porodu.

W przypadku urlopu w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka urlop dodatkowy urlop macierzyści wynosi w 2011 roku 3 tygodnie. W 2012 i w 2013 roku wymiar urlopu będzie wynosił 6 tygodni. Zaś w 2014 roku 8 tygodni.

Zobacz także:Dodatkowy urlop macierzyński