Umowa o zakazie konkurencji - podstawa prawna, warunki

Umowa o zakazie konkurencji - podstawa prawna, warunki fot. Fotolia
Co mówią na ten temat przepisy?
Milena Oszczepalińska / 20.02.2015 06:36
Umowa o zakazie konkurencji - podstawa prawna, warunki fot. Fotolia

Właśnie dostałaś pracę na postawie umowy o pracę. Szef jednak chce, żebyś oprócz tej umowy podpisała także umowę o zakazie konkurencji. Nie bardzo jednak wiesz, czy musisz i czy powinnaś to zrobić. Sprawdźmy, czym jest umowa o zakazie konkurencji i na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość wystosowania takiej umowy.

Czemu służy umowa o zakazie konkurencji?

Firmy coraz częściej zatrudniając nowe osoby na umowę o pracę, dają im do podpisania również umowy o zakazie konkurencji. Dzięki temu mają pewność, że dana osoba nie będzie jednocześnie pracować dla nich i dla konkurencji. Podpisanie umowy o zakazie konkurencji przez pracownika daje pracodawcy gwarancję, że ma go na wyłączność. Jego i jego kompetencje.

Ma również pewność, że dany pracownik nie będzie pracował na szkodę danej firmy, co mogłoby się zdarzać, gdyby pracował również dla konkurencji i w konkurencyjnej firmie miałby taką umowę, że ma pracować również tu, ale działając na szkodę, a tym samym wypierając lub wręcz likwidując konkurenta.

Moc prawna umowy o zakazie konkurencji

Pracodawcy nie mogliby nakazywać pracownikom podpisywania umów o zakazie konkurencji, gdyby polskie prawo nie przyzwalało na to. Są jednak stosowne przepisy. O zakazie konkurencji w pracy stanowi artykuł 101 Kodeksu Pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca musi mieć podpisaną umowę o zakazie konkurencji od pracownika, by móc od niego w ogóle takiej lojalności oczekiwać.

Zapis o zakazie konkurencji nie musi pojawiać się w zupełnie oddzielnym dokumencie, wystarczy, że znajdzie się on w osobnym punkcie w umowie o pracę, którą podpisują obydwie strony - pracownik i pracodawca. Częściej zdarza się jednak tak, że zapis o zakazie konkurencji stanowi odrębną umowę między pracownikiem i pracodawcą i jest osobnym dokumentem.

Warunki umowy o zakazie konkurencji

Jeżeli pracownik ma podpisaną umowę o zakazie konkurencji z pracodawcą, pracodawca ma obowiązek wypłacania takiemu pracownikowi odszkodowania w wysokości co najmniej 25 % wynagrodzenia za to, że ten pracownik nie może podjąć dodatkowego zatrudnienia, a miałby z niego przecież dodatkowy dochód. Należy przy tym pamiętać o tym, że:
  • jeśli pracodawca nie wypłaca odszkodowania - pracownik może od razu zerwać tę umowę bez żadnych konsekwencji;
  • zakaz konkurencji nie mówi o tym, że pracownik nie może podjąć żadnej dodatkowej pracy, ale że nie może jedynie podjąć pracy na takim samym stanowisku w firmie, która konkuruje z dotychczasowym pracodawcą. Może natomiast podjąć pracę na zupełnie innym stanowisku w innej firmie lub na podobnym stanowisku, ale w firmie nie konkurującej z dotychczasowym pracodawcą.

Zobacz też:

Redakcja poleca

REKLAMA