Umowa na czas określony - wypowiedzenie pracodawcy

Umowa na czas określony - wypowiedzenie pracodawcy fot. Fotolia
Warto znać swoje prawa w pracy.
Milena Oszczepalińska / 15.12.2014 06:41
Umowa na czas określony - wypowiedzenie pracodawcy fot. Fotolia

Myślisz, że skoro masz umowę na czas określony, to zapewniłaś sobie pracę aż do końca jej trwania? Wcale tak nie jest, zarówno ty jak i twój szef możecie wypowiedzieć taką umowę. Nawet jeśli ty nie chcesz rezygnować z tej pracy, wiedz, że pracodawca może cię zwolnić. I to dużo prościej niż podczas pracy na umowę na czas nieokreślony.

Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy zawartej na czas określony?

W myśl przepisów, jeżeli umowa na czas określony została zawarta na czas krótszy niż 6 miesięcy, nie ma możliwości jej wypowiedzenia. Również nie każdą umowę zawartą na czas dłuższy niż 6 miesięcy można wypowiedzieć. Jeżeli w chwili, gdy oboje z szefem podpisujecie taką umowę, nie ma w niej zapisów dotyczących waszych ustaleń na temat ewentualnego wcześniejszego wypowiedzenia, takiej umowy również nie można wypowiedzieć przed jej wygaśnięciem. Jeżeli takie zapisy jednak są, zwykle przyjmuje się, że okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony wynosi 2 tygodnie.

Co w przypadku, gdy pracodawca chce rozwiązać umowę przed upływem 6. miesiąca, jeśli była ona zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy?

To kwestia budzi szereg wątpliwości. Przyjęte jest powszechnie, że umowy zawarte na czas krótszy niż 6 miesięcy nie mogą być wypowiadane przedterminowo, nie zaś, że żadna zawarta umowa, niezależnie od tego, na jak długo jest zawarta, nie może być wypowiedziana przed upływem 6 miesięcy. Może się zatem zdarzyć tak, że pracodawca będzie chciał rozwiązać jednak z tobą umowę np. po 3-4 miesiącach pracy, mimo że umowa zawarta między wami miała obowiązywać np. rok.

Kwestię tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy. W 1994 roku wydał uchwałę, obowiązującą do dziś, zgodnie z którą umowę zawartą na czas dłuższy niż 6 miesięcy, w której znalazł się zapis pozwalający na jej wcześniejsze wypowiedzenie, można wypowiedzieć w dowolnym momencie, nawet przed upływem tego okresu pierwszych 6 miesięcy jej trwania.

Zasady wypowiadania przez pracodawcę umowy na czas określony

Jeżeli już w umowie znajduje się zapis o możliwości jej wypowiedzenia, można zrobić to dużo prościej niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. Dodatkowo to pracodawca ma w takiej sytuacji większe prawa, nie musi bowiem:
  • podawać powodu, dla którego wypowiada daną umowę pracownikowi;
  • konsultować wypowiedzenia ze związkami zawodowymi (jeżeli w danej firmie takie istnieją).

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę na czas określony niezależnie od jej warunków?

szczególe przypadki, kiedy to pracodawca ma prawo wypowiedzieć ci umowę, niezależnie od tego, na jak długo była zawarta i czy znajdował się w niej zapis o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, czy też nie. Należą do nich:
  • likwidacja firmy;
  • ogłoszenie upadłości firmy;
  • zwolnienia grupowe;
  • porozumienie stron zawarte między pracodawcą a pracownikiem.

Zobacz też:

Redakcja poleca

REKLAMA