Umowa na czas określony - czy można ją wypowiedzieć

Umowa na czas określony - czy można ją wypowiedzieć fot. Fotolia
Chcesz zrezygnować z pracy, ale nie wiesz, jak to zrobić?
Milena Oszczepalińska / 09.12.2014 14:47
Umowa na czas określony - czy można ją wypowiedzieć fot. Fotolia

Zwykłe umowy o pracę, zawierane na czas nieokreślony, trzeba wypowiadać, jeśli chce się zrezygnować. Wydaje się to logiczne. Taka umowa nie ma ściśle określonego czasu trwania i dopóki nie zostanie wypowiedziana i nie minie okres jej wypowiedzenia, stosunek pracy nadal będzie trwał. A jak to wygląda w przypadku umów zawieranych na czas określony?

Czy trzeba rozwiązać umowę zawieraną na czas określony?

Generalnie umowa taka już w dniu jej podpisywania przewiduje termin jej wygaśnięcia. Nie ma zatem potrzeby składania żadnego wniosku czy podania o rozwiązanie umowy, jeśli ma być ona rozwiązana zgodnie z upływającym terminem. Inaczej to wygląda, jeśli planujesz skończyć współpracę z daną firmą wcześniej niż przewiduje to zapis na umowie.

Co zrobić, żeby wypowiedzieć przed terminem umowę zawartą na czas określony?

Nie każdą umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć. Uzależnione jest to od tego, na jak długo została zawarta. Zanim zechcesz wypowiedzieć taką umowę, sprawdź, czy:
  • została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy. Jeśli tak, nie możesz jej wypowiedzieć. Prawo zabrania wypowiadania takich umów. Możesz ją rozwiązać jedynie za porozumieniem stron lub bez wypowiedzenia;
  • została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i czy w umowie był zapis pozwalający na wypowiedzenie umowy przed jej terminem. Jeśli tak, wówczas okres wypowiedzenia będzie trwał 2 tygodnie.

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę na czas określony bez wypowiedzenia?

Możesz to zrobić w dwóch przypadkach:
  • kiedy lekarz dał ci orzeczenie stwierdzające szkodliwy wpływ aktualnej pracy na twoje zdrowie, a szef nie przeniósł cię do innego działu, zgodnie z zaleconym w orzeczeniu lekarskim terminem.
  • kiedy twój pracodawca dopuścił się ciężkiego zaniechania obowiązków względem ciebie jako pracownika.

Zobacz też:

Redakcja poleca

REKLAMA