Uniwersytety Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Kto powiedział, że studia są tylko dla osób młodych? Na studiach zaocznych pojawia się coraz więcej osób w średnim wieku. Często zmusza ich do rozpoczęcia edukacji sytuacja finansowa i zawodowa.
/ 26.09.2016 16:26
Uniwersytety Trzeciego Wieku

Decyzję o studiowaniu podejmują również osoby starsze. Przejście na emeryturę nie powinno skazywać starszych osób, a często osób nadal cieszących się dobrym zdrowiem i kondycją psychiczną na izolację społeczną i niemożność uaktualniania wiedzy. W tym duchu powstały Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Oferta UTW

UTW działają zarówno przy uniwersytetach jak i przy politechnikach. Oferują swoim studentom zajęcia z zakresu nowych technologii, pogłębiania znajomości języków obcych. Prowadzone są również warsztaty artystyczne – plastyczne, muzyczne, recytatorskie, teatralne. Można również w grupie zapalonych turystów zwiedzać różne zakątki Polski. UTW rozwija nie tylko talenty i poszerza wiedzę słuchaczy, studenci mogą również uczestniczyć w zajęciach sportowych – gimnastycznych. Organizatorzy UTW dbają również o zdrowie swoich studentów – prowadzone są cykliczne wykłady dotyczące profilaktyki chorób, higieny układu krążenia, radzenia sobie z różnymi chorobami. Uczelnie prowadzące UTW zapewniają sobie w ten sposób również napływ młodych studentów – seniorzy rodzin poznają na zajęciach wykładowców, którzy niebawem mogą uczyć ich dzieci lub wnuki. Ponadto uczestnictwo w zajęciach UTW to szansa na podtrzymanie i nawiązanie nowych znajomości, możliwość podjęcia współpracy z licznymi instytucjami, a przede wszystkim przekonanie o ciągłym rozwoju.

Polecamy: Test na pamięć

Jak zostać studentem

Studia na UTW są płatne – zapisując się na zajęcia wypełniasz deklarację członkowską, która określa Twój wkład finansowy, np. UTW przy Politechnice Warszawskiej pobiera od słuchaczy opłatę semestralną w wysokości 30zł, niektóre wykłady też są płatne, natomiast Colegium Civitas pobiera opłatę semestralną w zależności od wybranego pakietu, która może wynosić od 210 – 660zł. Najczęściej opłatami obłożone są kursy komputerowe, udział w pracowniach plastycznych, czy fotograficznych oraz niektóre lektoraty językowe. Niektóre UTW podają dolną granicę wieku słuchaczy, np. UTW przy Politechnice Warszawskiej przyjmuje osoby od 50 roku życia. 

Czytaj także: Twój umysł stać na więcej