Wiosek o 500 zł na dziecko - druk do pobrania

Wiosek o 500 zł na dziecko fot. Fotolia
Możesz go pobrać.
Milena Oszczepalińska / 14.10.2016 09:17
Wiosek o 500 zł na dziecko fot. Fotolia

Od kwietnia 2016 pieniądze z programu 500 zł na dziecko zaczną być wypłacane do rodzin. Nie stanie się to jednak automatycznie. Żeby uzyskać pomoc finansową, najpierw należy złożyć stosowny wniosek. Pobierz go z naszej strony!

Wzór wniosku o 500 zł na dziecko - plik do pobrania

Kto może starać się o 500 zł na dziecko?

Rządowy projekt zakłada wypłatę 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz w niektórych przypadkach na pierwsze dziecko. Z programu bez żadnych kryteriów mogą skorzystać rodziny, w których znajdują się co najmniej dwoje dzieci poniżej 18. roku życia oraz rodziny z jednym dzieckiem, w których dochód na osobę nie przekracza miesięcznie netto kwoty 800 zł.

Ważne jest to, że w rodzinach, w których jest więcej niż jedno dziecko, ale niektóre z nich są już pełnoletnie, bierze się pod uwagę wyłącznie te dzieci, które nie ukończyły jeszcze pełnoletności. To oznacza, że jeśli w rodzinie jest dwoje dzieci, ale tylko jedno ma mniej niż 18 lat, nie ma pewności, że otrzyma się na nie dofinansowanie. W takim przypadku liczy się kryterium dochodowe, ponieważ taka rodzina traktowana jest jako posiadająca jedno dziecko, niezależnie od tego, czy to drugie pełnoletnie jest już samodzielne finansowo, czy nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców.