Ulgi prorodzinne 2015 - rozliczenie PIT 2014

Ulgi prorodzinne 2015 - rozliczenie PIT 2014 fot. Fotolia
Wykorzystaj możliwości obniżenia podatku w rozliczeniu za 2014 rok.
Milena Oszczepalińska / 19.01.2015 12:40
Ulgi prorodzinne 2015 - rozliczenie PIT 2014 fot. Fotolia

W 2015 roku przysługują nam wyższe ulgi na dzieci w porównaniu z latami ubiegłymi. Warto zatem przed przystąpieniem do wypełniania formularza PIT zapoznać się z aktualnymi ulgami prorodzinnymi. Możesz zmniejszyć swój podatek nawet o kilka tysięcy złotych!

Komu przysługują ulgi prorodzinne w 2015 roku?

Ulgi te przeznaczone są dla rodziców, rodziców zastępczych bądź prawnych opiekunów dziecka. W tym ostatnim przypadku ważne jest to, że dziecko musi mieszkać z danym  opiekunem prawnym, aby mógł on skorzystać z ulgi prorodzinnej. Powinniśmy też pamiętać o tym, że ulga prorodzinna przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Nie może każde z nich osobno odliczyć sobie jej wartości od swojego podatku.

W jakich przypadkach rodzice mogą korzystać z ulgi prorodzinnej?

Prawo przewiduje pewne ograniczenia z tytułu pobierania ulg prorodzinnych, w przeciwnym razie nawet 60-letni rodzice mogliby pobierać takie ulgi za dzieci w wieku 40 lat. Jakie warunki trzeba zatem spełnić, by móc skorzystać z ulgi prorodzinnej?
Z ulgi prorodzinnej w 2015 roku możesz skorzystać, gdy:
  • wychowujesz dziecko (dzieci) małoletnie i nie jest ono w związku małżeńskim;
  • twoje dziecko ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną, niezależnie od tego, ile ma lat i jakie uzyskujecie dochody);
  • mieszkasz z dzieckiem, które jest już pełnoletnie, ale nie ukończyło jeszcze 25 roku życia i nadal się uczy. W tym przypadku jednak musisz wziąć pod uwagę także ewentualne dochody dziecka. Z ulgi możesz skorzystać wówczas, gdy w danym roku podatkowym twoje dziecko uzyskało dochód nieprzekraczający kwoty 3089 zł (ewentualna renta nie wlicza się do tej kwoty).

Od czego zależy wysokość ulgi prorodzinnej?

Jest ona uzależniona od 2 rzeczy - od liczby dzieci oraz dochodów rodziców.
  • W przypadku posiadania jednego dziecka:
Przy wspólnym rozliczeniu małżonków ich łączny dochód za rok rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty 112 000 zł, jeżeli natomiast rozliczają się osobno - dochód każdego z nich nie może przekraczać 56 000 zł. Jeżeli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, ten limit również wynosi 112 000 zł.
  • W przypadku posiadania dwojga lub więcej dzieci:
Ulga prorodzinna niezależna jest od wysokości dochodów rodziców, a jedynie od liczby dzieci, na które ta ulga przysługuje.

Ile wynosi ulga prorodzinna w 2015 roku?

  • Na pierwsze dziecko: ulga za każdy miesiąc wynosi 92,67 zł, a za cały rok łącznie 1112,04 zł;
  • Na drugie dziecko: ulga za każdy miesiąc wynosi 92,67 zł, a za cały rok łącznie 1112,04 zł;
  • Trzecie dziecko: ulga za każdy miesiąc wynosi 139,01 zł, a za cały rok łącznie 1668,12 zł;
  • Czwarte i każde następne dziecko: ulga za każdy miesiąc wynosi 185,34 zł, a za cały rok łącznie 2224,08 zł.

Zobacz też: