Ulgi podatkowe - wydatki na leki fot. Fotolia

Ulgi podatkowe - wydatki na leki

Jak to zrobić?
Milena Oszczepalińska / 03.02.2015 06:26
Ulgi podatkowe - wydatki na leki fot. Fotolia

Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi, chory przyjmujący leki z polecenia lekarza specjalisty, może skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć od swojego podatku część wydatków, jakie ponosi w związku z ich zażywaniem.

Kiedy można odliczyć od podatku koszty za zakup lekarstw?

Nie jest tak, że ulga przysługuje na zakup wszystkich medykamentów. Można z niej skorzystać w przypadku, gdy zażywamy leki na receptę, czyli zlecił je nam specjalista. Ważna jest też kwota, jaką przeznaczamy na lekarstwa. Odliczyć od podatku możemy jedynie to, co stanowi nadwyżkę powyżej kwoty 100 zł miesięcznie.

Komu przysługuje ulga podatkowa za wydatki na leki?

Ulga podatkowa za wydatki na leki przysługuje tym podatnikom, którzy są osobami niepełnosprawnymi bądź mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których roczny dochód nie przekracza kwoty 9.120 zł.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi podatkowej za wydatki na leki?

Nie można odliczyć od podatku takich wydatków, które:
  • zostały w całości sfinansowane lub choćby dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • zostały już zwrócone w jakikolwiek sposób;
  • zostały odliczone od przychodu zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Co jest podstawą do skorzystania z ulgi podatkowej za wydatki na leki?

Jeżeli chcemy uzyskać ulgę podatkową w związku z kosztami ponoszonymi na zakup lekarstw, powinniśmy zbierać wszystkie paragony bądź faktury potwierdzające ich zakup. Każdy taki dowód zakupu stanowi dokument potwierdzający wysokość poniesionych kosztów i uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej.

Kiedy można dokonać odliczenia od podatku za wydatki na leki?

Można to zrobić na różne sposoby, w zależności od tego, jak się rozliczamy. Jeżeli mamy dochody z:
  • działalności gospodarczej,
  • najmu lub dzierżawy,
możemy skorzystać z ulgi podatkowej przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego.

W innych przypadkach odliczenia od podatku za wydatki na leki dokonujemy po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37.

Zobacz też: