Darowizna z zagranicy

darowizna, finanse, porady prawne
Jak brat może przekazać siostrze darowiznę mieszkając za granicą?
/ 30.12.2009 09:11
darowizna, finanse, porady prawne
Moja teściowa mieszka na stałe w Paryżu. W Polsce ma działkę, której współwłaścicielem jest jej brat mieszkający w Danii. Jest on gotów przekazać swoją część siostrze. Jak załatwić tę sprawę? Proszę też o odpowiedź, w jaki sposób teściowa może następnie przekazać tę działkę synowi, a mojemu mężowi?
Elwira D. z Krakowa


Najlepiej, gdyby teściowa i jej brat załatwili to wspólnie w Polsce. Jeśli nie mogą przyjechać w tym samym czasie, powinni – każdy w kraju, w którym mieszka – udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa do załatwienia tej sprawy. Musi być ono udzielone pisemnie, w formie aktu notarialnego i potwierdzone tzw. klauzulą apostille (tamtejsi notariusze poinformują, gdzie można ją uzyskać).

Pełnomocnictwo powinno obejmować upoważnienie do zniesienia współwłasności bądź darowizny.

A jeżeli teściowa z bratem są współwłaścicielami działki w wyniku dziedziczenia – to do działu spadku. Jeśli teściowa chce od razu przekazać działkę Pani mężowi, wówczas pełnomocnictwo powinno obejmować również upoważnienie do dokonania darowizny na jego rzecz. Warto podkreślić, że otrzymując działkę od mamy, Pani mąż będzie zwolniony od podatku od spadków i darowizn.

Zarówno umowa zniesienia współwłasności, jak i o dział spadku oraz umowa darowizny wymagają formy aktu notarialnego. Najlepiej byłoby, gdyby Pani mąż spotkał się z wybranym notariuszem i uzgodnił, jakie czynności są niezbędne, aby osiągnąć zamierzony skutek, a także, jaka ma być treść upoważnienia. Będzie ją mógł następnie przekazać teściowej i jej bratu. Dzięki temu, sporządzając pełnomocnictwa za granicą, krewni nie popełnią błędów, a dokumenty będą miały moc prawną.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, art. 95–109, konwencja haska z 1961 r.

Porady prawne i finansowe - forum >>

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA