Do kiedy płacić alimenty?

Można odmówić płacenia alimentów, gdy jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. dziecko trwoni pieniądze).
Do kiedy płacić alimenty? fot. Fotolia
Mam dorosłą córkę. Od wielu lat płacę na nią alimenty. Jak długo mam to jeszcze robić? Zaznaczam, że córka skończyła już jedne studia, a teraz, zamiast iść do pracy, podjęła następne.
Danuta W., Opole

Przepisy nie określają do kiedy trwa obowiązek utrzymywania dziecka. Nie kończy się on jednak wraz z uzyskaniem pełnoletności czy ukończeniem studiów. Prawną granicą jest „osiągnięcie przez dziecko samodzielności”. Należy przez to rozumieć, że jest ono w stanie samo się utrzymać, czyli pracuje i stać je na życie podobne to tego, jakie miało w domu rodzinnym. Natomiast gdy dziecko jest chore lub niepełnosprawne, obowiązek jego utrzymywania nigdy nie wygasa. Są jednak sytuacje, kiedy rodzice mogą przestać płacić alimenty. Należą do nich:

Zbyt długie kontynuowanie nauki


Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego rodzice powinni łożyć na dziecko dopóki się ono uczy. Warunek – nie może ono traktować nauki jako ucieczki przed pracą, studiując fakultet za fakultetem. Musi też się dobrze uczyć, zdawać egzaminy i nie powtarzać roku. W przeciwnym wypadku rodzice mogą zaprzestać finansowania dalszej edukacji.

Zawarcie małżeństwa


Jeśli dorosłe dziecko wstąpiło w związek małżeński, ale nie jest w stanie się utrzymać, rodzice powinni mu pomagać dopiero wtedy, gdy współmałżonek tego nie robi. Bo to na nim w pierwszej kolejności ciąży obowiązek alimentacyjny.

Trudna sytuacja finansowa rodziców


Odmowa pomocy dorosłemu dziecku jest dopuszczalna także wówczas, gdy pomoc stanowi dla rodzica zbytnie obciążenie, bo sam znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)