czarka szkarłatna

Wykaz gatunków dziko występujących grzybów objetych ochroną ścisłą i częściową

Poniżej możecie zobaczyć listę grzybów, które zostały objęte ochroną, całkowitą lub częściową, na terenie Polski. Lista została opublikowana w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
/ 31.05.2010 19:07
czarka szkarłatna

Właściwie ochronie podlegają wszystkie grzyby a także rośliny i zwierzęta. Nie wolno przecież bezmyślnie niszczyć zieleni ani zabijać żywych stworzeń.  Każdy żywy twór, w tym także grzyby, ma swoje miejsce w przyrodzie. Jeśli nie nadaje się do zjedzenia przez człowieka to zje je zwierzę albo organizm jest potrzebny w ekosystemie do np. rozkładania resztek organicznych.

Chronionych grzybów nie wolno jednak w ogóle zbierać ani niszczyć w inny sposób. Nie wolno także niszczyć ich siedlisk, wpływać w jakikolwiek sposób na ich rozwój, sprzedawać, nabywać, wymieniać, darowywać, przetrzymywać, preparować czy też przewozić przez granicę państwa. Dla gatunków ściśle chronionych na odstępstwo od takiego zakazu może wyjątkowo wyrazić zgodę Minister Środowiska, dla gatunków częściowo chronionych - wojewoda.

BOROWIKOWATE - BOLETACEAE
1) borowik korzeniasty (Boletus radicans)
2) borowik królewski (Boletus regius)
3) borowik (podgrzybek) pasożytniczy (Boletus (Xerocomus) parasiticus)
4) poroblaszek żółtoczerwony (Phylloporus pelletieri)
5) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus)

CZARKOWATE  - SARCOSCYPHACEAE
6) czareczka długotrzonkowa (Microstoma protracta)
7) czarka - wszystkie gatunki (Sarcoscypha spp.)

FLAGOWCOWATE - MERIPILACEAE
8) flagowiec olbrzymi (Meripilus giganteus)
9) jamczatka białobrunatna (Antrodia albobrunnea)
10) żagwica listkowata (Grifola frondosa)

GĄSKOWATE - TRICHOLOMATACEAE
11) dwupierścieniak cesarski (Catathelasma imperiale)
12) gąska olbrzymia (Tricholoma colossus)
13) wilgotnica czapeczkowata (Hygrocybe calyptriformis)

GWIAZDOSZOWATE - GEASTRACEAE
14) gwiazdosz - wszystkie gatunki (Geastrum spp.)                                                                          -
15) wieloporek gwiaździsty (Myriostoma coliforme)  
                                                                      
JODŁOWNICOWATE - BONDARZEWIACEAE
16) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica)

KISIELCOWATE  - EXIDIACEAE
17) płomykówka galaretowata (Tremiscus helvelloides)

KOLCOWNICOWATE - BANKERACEAE
18) kolczakówka - wszystkie gatunki (Hydnellum spp.)                                    
19) sarniak - wszystkie gatunki (Sarcodonspp.)                                                                                                          
20) szaraczek łuseczkowaty (Boletopsis grisea)

KUSTRZEBKOWATE - PEZIZACEAE
21) koronica ozdobna (Sarcosphaera coronaria)

LAKOWNICOWATE - GANODERMATACEAE
22) lakownica lśniąca (Ganoderma lucidum)

MAŚLAKOWATE - SUILLACEAE
23) maślak (borowiec) dęty (Suillus (Boletinus) cavipes)
24) maślak trydencki (Suillus tridentinus)
25) maślak żółtawy (Suillus flavidus)

MIĘKUSZOWATE - HAPALOPILACEAE
26) miękusz szafranowy (Hapalopilus croceus)

OZORKOWATE - FISTULINACEAE
27) ozorek dębowy (Fistulina hepatica)

PAŁECZKOWATE - TULOSTOMATACEAE
28) pałeczka - wszystkie gatunki (Tulostoma spp.)
                                                            
PNIARKOWATE - FOMITOPSIDACEAE
29) amylek lapoński (Amylocystis lapponica)
30) pniarek (modrzewnik) lekarski (Fomitopsis (Laricifomes) officinalis)
31) pniarek różowy (Fomitopsis rosea)

PURCHAWKOWATE - LYCOPERDACEAE
32) kurzawka bagienna (Bovista paludosa)
33) purchawica olbrzymia (Langermannia gigantea)

SIATKOLISTOWATE - GOMPHACEAE
34) buławka obcięta (Clavariadelphus truncatus)
35) buławka pałeczkowata (Clavariadelphus pistillaris)
36) buławka spłaszczona (Clavariadelphus ligula)
37) siatkolist maczugowaty (Gomphus clavatus)

SMARDZOWATE - MORCHELLACEAE
38) krążkówka żyłkowana (Disciotis venosa)
39) smardzówka czeska (Verpa bohemica)
40) naparstniczka stożkowata (Verpa conica)
41) smardz jadalny (Morchella esculenta)
42) smardz półwolny (Morchella gigas)
43) smardz stożkowaty (Morchella conica)
44) smardz wyniosły (Morchella elata)

Zobacz opis smardza pospolitego (stożkowatego) , smardzówki czeskiej


SOPLÓWKOWATE - HERICIACEAE
45) soplówka - wszystkie gatunki (Hericium spp.)
                                                                           
SROMOTNIKOWATE - PHALLACEAE
46) mądziak psi (Mutinus caninus)
47) sromotnik fiołkowy (Phallus hadriani)

SZMACIAKOWATE - SPARASSIDACEAE
48) szmaciak - wszystkie gatunki S(parassis spp.)

TĘGOSKÓROWATE - SCLERODERMATACEAE
49) promieniak wilgociomierz (Astraeus hygrometricus)

TRUFLOWATE - TUBERACEAE
50) trufla wgłębiona (Tuber mesentericum)

ŻAGWIOWATE - POLYPORACEAE
51) oranżowiec bladożółty (Pycnoporellus alboluteus)
52) żagiew okółkowa (Polyporus umbellatus)

SZCZECINKOWCOWATE HYMENOCHAETACEAE
53) włóknouszek ukośny (Inonotus obliquus) (ochrona częściowa)

Zobacz opisy  gatunków chronionych:  soplówki bukowej , czarki szkarłatnej