Czy wiesz jak dodać przypisy w MS Word?

Przypisy przydają się przy pisaniu prac naukowych, książek i tym podobnych.
/ 15.08.2010 19:07

Wybierz miejsce w tekście w którym ma się znajdować odwołanie. Po danym wyrazie/zdaniu ustaw kursor.

Z górnego menu wybierz Wstaw -> Odwołanie -> Przypis dolny.

Wyskoczy ci okienko, w którym będziesz musiał wybrać czy chcesz, żeby przypis był dolny (na tej samej stronie), czy końcowy (na samym końcu pracy). Dokonaj wyboru i zatwierdź.

Wpisz w odpowiednim miejscu tekst przypisu.