Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus)

Grzyb nadrzewny, blaszkowy, wyrastający na obumierających drzewach liściastych oraz martwym drewnie. Powoduje silną, białą zgniliznę drewna

Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus)
boczniaki ostrygowate