500 plus niezgodne z konstytucją

500+ fot. Fotolia
500+ dyskryminuje niektórzy opiekunów i łamie Konwencję o prawach dziecka - tak twierdzi WSO w Łodzi. Wszystko przez sprawę rodziny z Łodzi.
500+ fot. Fotolia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że 500 + jest niezgodne z polską konstytucją oraz z konwencją o prawach dziecka. Dlaczego?

Kto może skorzystać z 500+?

500+ nie chroni wszystkich opiekunów dziecka

Chodzi o sprawę dziewczynki z Łodzi, którą opiekują się dziadkowie. Ojciec dziecka został pozbawiony praw rodzicielskich, matce zaś władza rodzicielska została ograniczona. Dziadkowie niestety nie dostali świadczenia 500+ na wnuczkę, pomimo, że sąd umieścił ją pod ich opieką. Dlaczego?

Błędy w ustawie o 500+?

W myśl ustawy 500+ mogą otrzymać rodzice lub faktyczni opiekunowie dziecka. Jeśli wiec dziadkowie nie wystąpią o adopcję wnuczki, to nie są faktycznymi opiekunami dziecka i nie mogą liczyć na wsparcie państwa. A to by oznaczało, że 500+ jest niezgodne z Konstytucją i Konwencją o prawach dziecka.

Dostali 500+, a teraz muszą je oddać. Dlaczego?

Co na to prawo?

Zgodnie z art. 72 Konstytucji RP, dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy państwa. Z kolei zgodnie z art. 20 konwencji o prawach dziecka, specjalna ochrona i pomoc ze strony państwa będzie zapewniona dziecku pozbawionemu czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego.


Te warunki spełniają dziadkowie dziewczynki z łodzi, którym odmówiono wypłaty świadczenia z 500+. To dlatego WSO w Łodzi podważa prawomocność ustawy o 500+.

Osoba utrzymująca dziecko, której państwo powierzyło pieczę nad jego wychowaniem i rozwojem, ma prawo skutecznie domagać się pomocy w sprawowaniu tej opieki. Również pomocy materialnej, a więc przynajmniej częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka, jeżeli spełnia kryterium dochodowe.
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi


Czy to oznacza, że czekają nas kolejne zmiany w ustawie o 500+?
 

Redakcja poleca

REKLAMA