Kto skorzysta z programu 500 plus

Kto skorzysta z programu 500 plus fot. Fotolia
Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić, by otrzymać pieniądze.
Alicja Hass / 15.04.2016 06:35
Kto skorzysta z programu 500 plus fot. Fotolia

Jeśli masz dzieci, na drugie i kolejne dostaniesz 500 zł. Na pierwsze tylko, gdy spełniasz kryterium dochodowe. Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić, by otrzymać pieniądze.

Od 1 kwietnia ruszył program 500 PLUS. Świadczenie (miesięczne), zwane wychowawczym, przysługuje aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Dotyczy to także dzieci adoptowanych.

Kto jest uprawniony do skorzystania z programu 500 plus?

O pieniądze mogą starać się rodzice (w tym samotni) oraz opiekunowie prawni lub faktyczni (pod tym pojęciem należy rozumieć osobę opiekującą się dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego o jego przysposobienie). Prawo do świadczenia mają też związki nieformalne i rodziny patchworkowe.

W przypadku małżonków rozwiedzionych, jeśli sąd przyznał władzę rodzicielską obojgu i na zmianę zajmują się dzieckiem, prawo do świadczenia zostanie podzielone. Gdy tyle samo poświęcają czasu na opiekę, dostaną po połowie, w innym przypadku – proporcjonalnie do czasu opieki.

Warunki pomocy

Zasada jest taka: 500 zł przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko. Nie ma znaczenia dochód rodziny. W przypadku pierwszego dziecka dofinansowanie jest przeznaczone dla osób najuboższych i uzależnione od kryterium dochodowego. Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę, otrzymasz pieniądze również na pierwsze dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego ta kwota dochodu została podniesiona do 1200 zł na osobę.

Uwaga! Pod pojęciem "pierwsze dziecko" należy rozumieć jedyne lub najstarsze do ukończenia 18 lat. Jeśli urodziłaś np. bliźnięta, ty wskazujesz, które dziecko jest pierwsze.

Warto wiedzieć! Niepełnosprawne dziecko to takie, które legitymuje się orzeczeniem (o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kto nie dostanie pieniędzy?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, gdy:

  • dziecko pozostaje już w związku małżeńskim,
  • rodzic pracuje za granicą i tam pobiera na dziecko świadczenie o podobnym charakterze,
  • dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, np. w domu opieki, schronisku dla nieletnich.

Gdzie złożyć  wniosek?

W urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania. Wniosek możesz złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty albo internetu. W przypadku e-wniosku – za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, bankowości elektronicznej lub platformy usług elektronicznych (PUE) ZUS oraz ePUAP. Urząd podejmie decyzję w ciągu 3 miesięcy (dotyczy okresu od 1.04 do 1.07. 2016 r.).

Uwaga! Jeśli złożysz wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. do 1 lipca, pieniądze dostaniesz z wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek.

Pieniądze zostaną przekazane na konto lub gotówką.

Co roku musisz składać nowy wniosek o świadczenie wychowawcze.

Jakie informacje musisz podać?

We wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego powinnaś podać następujące dane:

  • twoje jako osoby występującej o świadczenie, imię i nazwisko, a także datę urodzenia, numer PESEL, adres, stan cywilny,
  • imię nazwisko i numer PESEL (numer dokumentu tożsamości) dzieci pozostających na twoim utrzymaniu, ich datę urodzenia i stan cywilny.
  • wyliczyć wszystkie osoby, które wchodzą w skład twojej rodziny
  • podać organ, do którego wpłacane są składki zdrowotne (ZUS, KRUS, itp).

Jeżeli składasz wniosek o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Gdy starasz się o to świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko, do wniosku będziesz musiała dołączyć m.in.:

  • oświadczenie  dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody),
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym (jeśli członkowie rodziny je osiągają),
  • dokument (w tym oświadczenie) potwierdzenia utraty lub uzyskania dochodu.

Uwaga! Nie trzeba składać oświadczenia o tym, że drugi rodzic nie pobiera świadczenia.

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj też artykuły dotyczące zasiłków:

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA