Jak brzmi teoria pięciu elementów w jodze?

Jak brzmi teoria pięciu elementów w jodze?
Zgodnie z nauką joginów wszystkie emocjonalne, energetyczne i materialne zjawiska znajdują swoje odzwierciedlenie w Pięciu Przemianach, będących systemem przemian, w którym wszystkie elementy są ze sobą połączone w nierozerwalny węzeł.
/ 30.09.2016 16:39
Jak brzmi teoria pięciu elementów w jodze?

Teoria pięciu przemian wywodzi się z IV wieku p.n.e., łączy się ją z naukami głoszonymi przez chińskiego filozofa Konfucjusza. W myśl tych nauk, teoria ta odnosiłaby się do odwiecznego cyklu przemian, który towarzyszy życiu od zarania dziejów. Byłaby ona tym samym symbolem przemijania. Chińczycy w myśl wiedzy przekazywanej przez Konfucjusza wyodrębnili pięć materialnych elementów, które maja symbolizować pięć faz cyklu przemian, są to:

 • drewno (które, gdy się spala daje ogień),
 • ogień (tworzy popiół, a tym samym jest początkiem ziemi),
 • ziemia (jej składnikiem jest metal),
 • metal jest źródłem wody),
 • woda (daje życie drzewu, z którego powstanie drewno).

Wszystkie elementy w połączeniu dają obraz przemian w świecie naturalnym.

Zobacz także: Zasady wykonywania ćwiczeń jogi

Teoria pięciu przemian

Joga tylko w pewnym sensie korzysta z osiągnięć chińskich filozofów. W myśl filozofii hinduskiej teoria pięciu przemian odnosi się przede wszystkim do faz ruchu, stadiów oraz innych czynników, które połączone są ze sobą na trwałe. Ważne jest niezwykle, by nie zapomnieć o żadnym składniku systemu. Podobnie, jak w chińskiej teorii, również i jogini wyznaczyli pięć ważnych materialnych elementów, z których każdy symbolizuje coś innego:

 • drzewo – smak kwaśny;
 • ogień – smak gorzki;
 • ziemia – smak słodki;
 • metal – smak ostry;
 • woda – smak słony.

Zasada Yin i Yang

Yin i Yang są odpowiednikami energii Ziemi i Nieba, są to siły nierozłączne, które nawzajem siebie dopełniają. Będąc dla siebie przeciwieństwami, np. dobra i zła, są zarazem częścią siebie nawzajem, gdyż niemożliwe jest istnienie jednego bez drugiego, tak samo jak niemożliwe jest istnienie ciemności bez światła. Również organizm ludzki zbudowany jest na zasadzie układu Yin-Yang, i tak, np. mózg człowieka składa się przecież z dwóch półkul, z których lewa, odpowiednik Yang, odpowiada za męskość i stanowczość, a prawa, odpowiednik Yin, za kobiecość i wrażliwość.

Zobacz także: Teoria yin i yang

Każda choroba organizmu jest znakiem na zakłócenie harmonii w układzie Yin-Yang, dlatego należy robić wszystko, by do tego nie doszło. Jest kilka ważnych zasad, które mogą ustrzec człowieka przed „chorobą: dysharmonii organizmu, oto one:

 • właściwa dieta;
 • zharmonizowane emocje;
 • należy chronić organizm przed zimnem;
 • powinno się zawsze zwracać uwagę na sen i relaks;
 • właściwe oddychanie.