Jak stres wpływa na efektywność nauki

Zależność pomiędzy stresem a efektywnością nauki i pamięci jest podobna jak w przypadku każdej innej pracy. Znajdują tu zastosowanie oba prawa Yerkesa-Dodsona. Efektywność nauki jest zatem najlepsza, kiedy poziom pobudzenia jest przeciętny, optymalny dla danego zadania i ucznia.

Jak stres wpływa na efektywność nauki

Zbyt mało stresu sprawia, że nie uzyskujemy właściwej motywacji do uczenia się, zbyt wiele sprawia, że nie jesteśmy w stanie właściwie wykorzystać wszystkich swoich możliwości intelektualnych. Podobnie rzecz się ma w przypadku odtwarzania wyuczonych informacji czy umiejętności.

Gdy podczas odpytywania przy tablicy uczniowi towarzyszy zbyt silny stres, może się zdarzyć, że – choć świetnie nauczył się materiału i po powrocie do swojej ławki wszystko będzie potrafił sobie przypomnieć – to właśnie przy tablicy w umyśle zapanuje całkowity chaos. Jeśli jednak stres będzie zbyt słaby, może się zdarzyć, że uczeń nie wykorzysta całej swojej wiedzy.

Zobacz, jak poradzić sobie ze stresem w dniu ślubu!

Także ten rodzaj stresu ma swoje znaczenie wychowawcze, ponieważ będzie towarzyszył dziecku na kolejnych stopniach edukacji, potem zaś w pracy. Warto jednak zadbać o to, aby uczeń potrafił sobie z nim poradzić. Przede wszystkim nie można stawiać przed nim zbyt wysokich wymagań. Każdy uczeń ma prawo do chwili słabości i nie każda klasówka musi się kończyć oceną celującą. Zawsze, bez względu na wyniki warto pochwalić podjęty wysiłek i sam fakt nieunikania konfrontacji.

Miłość i akceptacja, jaką rodzice obdarzają dzieci, nie może być uzależniona od wyników w nauce. Uczeń pracując z podręcznikiem, potem zaś przy tablicy, ma walczyć przede wszystkim o własna wiedzę i rozwój, w drugiej kolejności o ocenę, nigdy zaś o utrzymanie dobrego kontaktu z rodzicami i akceptację nauczyciela bądź kolegów klasowych. W przeciwnym wypadku ze zwykłego sprawdzianu robi się prawdziwa walka o życie. Stres w takiej walce będzie zawsze bez porównania większy niż podczas zwykłej kartkówki. Aby wprowadzić taką atmosferę nauki potrzebna jest dobra współpraca nauczycieli i rodziców.

Jak zawsze obowiązuje kardynalna zasada: czym lepiej wyuczony materiał, tym łatwiej poradzić sobie przy tablicy, nawet przy bardzo silnym stresie

Czytaj dalej:
Jaka jest rola stresu w rozwoju dziecka

tekst: Bartłomiej Perczak – Ekspert serwisu
http://www.psychoterapia-krakow.org/
http://www.psychlab.pl/

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)