Sennik

Pusta butelka

okres nerwowości lub niepowodzeń