Sennik

Piach

niewykonalne zamiary
sypać - niepewne stosunki