Sennik

Odwiedzać kogoś

przykra niesprawiedliwość