Sennik

Małże

skromne zasoby finansowe lub szczęście i zadowolenie w życiu rodzinnym