Sennik

Deski w stosach

oznaczają śmierć znajomego