Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Czy to prawda, że urlop wychowawczy jest płatny? Sprawdź, na jakie świadczenia może liczyć rodzic przebywający na urlopie wychowawczym!

Czy urlop wychowawczy jest płatny? fot. Fotolia

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo jego opiekunom, mającym co najmniej 6 miesięcy ogólnego stażu pracy. Może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Wymiar urlopu wychowawczego

Wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać 3 lat, jednak osoba uprawniona może z niego korzystać tylko do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Niezależnie od tego podstawowego urlopu, osoba uprawniona, sprawująca opiekę nad dzieckiem specjalnej troski, może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Podstawą udzielenia tego dodatkowego urlopu jest orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności dziecka.

Uprawnienia

Pracownik w czasie urlopu wychowawczego ma prawo podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Oprócz tego pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego ma prawo do obniżonego wymiaru czasu pracy, w okresie w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych; 
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek ten przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Polecamy: Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?

Jak powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim?

Zasiłek macierzyński

W przypadku urodzenia kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, urlop wychowawczy trwa nadal. Nie zostaje on ani przerwany ani też zawieszony. W takiej sytuacji urlop macierzyński nie przysługuje, ale przysługuje zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, czyli krótszy o 2 tygodnie.

Pracownica w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym urodziła drugie dziecko. Do końca udzielonego urlopu pozostało jeszcze 10 miesięcy. W tej sytuacji urlop macierzyński nie przysługuje natomiast przysługuje zasiłek macierzyński skrócony o 2 tygodnie tj. przez 18 tygodni. Jeżeli natomiast pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym urodzi kolejne dziecko a pełny wymiar urlopu macierzyńskiego wykracza poza wymiar udzielonego pracownicy urlopu wychowawczego, wówczas przysługuje jej prawo do części urlopu macierzyńskiego i do zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

Pracownica urodziła drugie dziecko na dwa tygodnie przed końcem udzielonego jej urlopu wychowawczego. W tym przypadku do końca urlopu wychowawczego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, a po skończeniu urlopu wychowawczego urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni.

Zobacz także: Czy na urlopie wychowawczym można pracować?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/2 miesiące temu
To jest śmieszne... chcą żebyśmy mieli dzieci, bo jest niż demograficzny. Ale nie myśla z czego mamy te dzieci wyżywić. Ok, macierzyński + rodzicielski płatne te 80% z zarobków, ale co potem? Kogo kto zarabia najniższą krajowa stać na to aby wrócić po roku do pracy i wynająć nianie? Bo o żłobku to pomarzyć można. W mojej miejscowości (coś ok 40tys mieszkańców) jest jeden żłobek. Przedszkole od 2,5 roku i też o miejsce nie jest łatwo. Do tego w żłobkach i przedszkolach krzywo patrzą na dzieci z problemami żywieniowymi. Moja córka nie toleruje glutenu i laktozy, w 3 przedszkolach powiedziano mi w prost że to ja dyskwalifikuje. Tak czy inaczej, od roczku do ok 3 urodzin dziecka mamy żyć powietrzem ;) Taka polityka pro rodzinna. Śmiechu warte :)
/rok temu
Witam mam roczne dziecko i chce iść na wychowawcze, okazuje sie ze przez dwa lata grosza nie dostane bo mąż ma przekraczające limit zarobki, rodzinnego tez nie dostałam, dlaczego tak jest, czy nie ma moje dziecko prawa do pieniędzy od państwa. Jak tu rodzic dzieci, najlepiej sie rozwieść albo nie brać ślubu i brać ile sie da z budżetu państwa jak to inni robią.
/rok temu
Witam, chciałabym się dowiedzieć czy praktyki w technikum wliczają mi się w okres pracy? poród mam planowany na 29.08 a dopiero 1.09 bym miała staż 6 miesięcy na umowie w pracy dlatego też zależy mi by się dowiedzieć czy 2 miesiące praktyk również wliczają mi się w okres pracy.
POKAŻ KOMENTARZE (1)