Prawa i ulgi dla samotnych matek

Jakie ulgi może uzyskać samotna matka?

pomoc dla samotnej matki, prawa i ulgi dla samotnych matek
fot. Fotolia

Wychowujesz samotnie dziecko? Sprawdź, czy możesz liczyć na pomoc dla samotnej matki!


Kiedy samotna matka może uzyskać pomoc?

Wyłącznie najbiedniejsze matki (takie, w których rodzinie dochód na głowę nie przekracza 504 złotych netto) mogą liczyć na pomoc dla samotnych matek. W tej chwili jest to zasiłek rodzinny w wysokości od 48 do 68 złotych miesięcznie (w zależności od wieku dziecka), jednorazowy zasiłek 1000 złotych z tytułu urodzenia dziecka (nie mylić z "becikowym”, ono się należy każdemu), dodatek 100 złotych na rozpoczęcie roku szkolnego i ewentualnie 90 złotych, gdy dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania.

Jeśli ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany (a więc nie ma zasądzonych alimentów), jako samotna matka dostaniesz dodatek dla samotnych rodziców w wysokości 170 złotych na dziecko, ale nie więcej niż 340 złotych na wszystkie twoje dzieci.
Świadczenia rodzinne przyznawane są na okres roku. Obecny tzw. okres zasiłkowy upływa 31 sierpnia 2007. Już w lipcu w swoim urzędzie gminy powinnaś złożyć wnioski o zasiłki na kolejne 12 miesięcy.
Jeśli ojciec dziecka żyje, ale skutecznie wymiguje się od płacenia alimentów, możesz też uzyskać tzw. zaliczkę alimentacyjną.

Prawa samotnej matki: wspólne rozliczenie z dzieckiem

Pomoc dla samotnej matki to np. prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Możesz z niego skorzystać, gdy:
  • dziecko jest niepełnoletnie,
  • nie ukończyło 25 lat i uczy się, a w roku, za który się rozliczasz, nie uzyskało dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów wolnych od opodatkowania lub w wysokości nie wymagającej zapłaty podatku (w 2007 r. jest to kwota 3013,00 zł),
  • jeśli pobierasz na nie zasiłek pielęgnacyjny (bez granicy wieku).
Nie możesz skorzystać z tej ulgi dla samotnych matek, jeżeli choć część twoich dochodów obejmuje podatek liniowy 19 proc., ryczałt lub karta podatkowa.
Możesz rozliczyć się wspólnie z dzieckiem tylko wtedy, gdy jesteś osobą samotną w rozumieniu przepisów prawa (panną, wdową, rozwiedzioną, masz orzeczoną sądową separację bądź gdy twój mąż został pozbawiony praw rodzicielskich albo odbywa karę pozbawienia wolności).
Warto już na początku roku złożyć w pracy oświadczenie o chęci opodatkowania się wspólnie z dzieckiem. Wówczas potrącany podatek będzie niższy i więcej pieniędzy z pensji trafi do twych rąk.
Ponadto, począwszy od 2007 roku, na każde własne lub przysposobione dziecko możesz odliczyć od podatku tzw. ulgę prorodzinną w wysokości 120 złotych. Ta ulga jednak nie dotyczy osób, które rozliczają się na podstawie ryczałtu, karty podatkowej lub płacą podatek liniowy, a także tych, którzy nie są opodatkowani PIT, np. rolników.

Prawa samotnej matki: refundacja kosztów opieki

Jeżeli jesteś bezrobotna i samotnie wychowujesz dziecko do lat 7, a dochód w twojej rodzinie nie przekracza na głowę 351 zł, w przypadku podjęcia pracy możesz liczyć na tzw. refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Następuje ona:
  • na okres do 3 miesięcy, jeżeli podjęłaś pracę na co najmniej 6 miesięcy;
  • na okres do 6 miesięcy, jeżeli zostałaś zatrudniona na co najmniej 12 miesięcy.
Refundację wypłaca starosta w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych (jest to obecnie 266,45 zł). W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie, refundacja obejmuje okres ich odbywania.
Pamiętaj, że jako samotna matka masz pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka, przedszkola, świetlicy szkolnej.
Warto poinformować o fakcie samotnego macierzyństwa wychowawcę dziecka. Niejednokrotnie placówka np. dofinansowuje obiady bądź obniża opłaty za zajęcia pozalekcyjne (np. naukę języków czy pływania), wycieczki, "zielone szkoły".

Publikacja:
Redaktor: Kuchnia, Dom
Oceń 3,90 / 263 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Redakcja poleca
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: