Relacja w związku rzutuje na różne sfery wspólnego życia

Toksyczne związki - udręka duszy i ciała

Toksyczne związki nie są już tematem tabu, stają się przedmiotem troski i działań profilaktycznych oraz naprawczych. Toksyczne relacje – same w sobie szkodliwe – pozostawiają również długotrwałe skutki po zakończeniu związku w postaci gorszego samopoczucia, dolegliwości fizycznych i zaburzeń psychicznych.
/ 03.12.2010 12:53
Relacja w związku rzutuje na różne sfery wspólnego życia

Związek toksyczny

Kate Adkins i Claire Kamp Dush z Ohio State University przeprowadziły badanie matek, które zakończyły toksyczny związek małżeński lub partnerski. Badane należały do dwóch grup: w pierwszej znalazły się kobiety, których partnerzy dopuszczali się przemocy psychicznej (obelg, krytyki i kontrolowania ich działań); druga grupa składała się z kobiet, które doświadczały przemocy fizycznej i znęcania. Trzecią grupę – grupę kontrolną – stanowiły kobiety, które nie doświadczały żadnego nadużycia ze strony partnerów czy mężów.

Niebezpieczny poziom lęku

Okazało się, że u wszystkich kobiet stwierdzono podwyższony poziom stresu, co badaczki przypisały nowej sytuacji i początkowi macierzyństwa. W obu grupach kobiet doświadczających przemocy ze strony partnerów poziom lęku i depresji był znacznie wyższy niż w przypadku kobiet nie doświadczających przemocy w swoich związkach. Poziom depresji i lęku zbadano również po zakończeniu związku przez badane. Okazało się, że na przestrzeni dwóch lat po rozpadzie związku u kobiet z grup badawczych nadal utrzymywał się wysoki poziom depresji i lęku, wyższy niż w przypadku grupy kontrolnej.

Polecamy: Tajemnice lęku

Czas leczy rany

Wyniki tych badań potwierdzają relacje kobiet, które uwolniły się od toksycznych partnerów – poprawa nie następuje natychmiast. Badaczki uważają, że jednym z czynników wpływających na utrzymywanie się wysokiego poziomu depresji i lęku jest niestabilna sytuacja, stres związany z problemami finansowymi, samotnym rodzicielstwem i kontaktami z partnerem stosującym przemoc pomimo zakończenia relacji. Statystyki pokazują, że jedna trzecia kobiet po zakończeniu tego rodzaju związku nadal doświadcza przemocy fizycznej ze strony byłego partnera, a około 95% jest narażone na przemoc emocjonalną.

Wsparcie społeczne

Dostrzegalna różnica w poziomie depresji i lęku w grupach kobiet narażonych na oba rodzaje nadużyć ze stron partnerów związana była z otrzymywanym w trakcie rozstania, a także po rozstaniu wsparciem społecznym. Pomoc i wsparcie rodzin oraz przyjaciół wyraźnie obniżało poziom depresji i lęku u matek objętych badaniem. 

Polecamy: Rodzaje manipulacji - czy związek jest udany?

Należy podkreślić, że okres po rozpadzie związków obejmował aż 2 lata – oznacza to, że samo zakończenie związku z oprawcą jest dopiero początkiem drogi ku poprawie sytuacji kobiety i nie powinna być ona automatycznie i systemowo skreślona z listy osób objętych pomocą i programem terapeutycznym. Otwarte pozostaje pytanie o wpływ długotrwałego stresu u matek po rozpadzie toksycznego związku na rozwój dzieci i wskazania do objęcia także ich odpowiednimi działaniami.

Źródło: Ohio State University (2010, August 26). Mothers abused by partners see decline in mental health even after relationship ends. ScienceDaily. Retrieved August 30, 2010, from http://www.sciencedaily.com¬ /releases/2010/08/100824110850.htm