Jaka jest historia walentynek?

Jaka jest historia walentynek?

Święto zakochanych, popularnie zwane walentynkami, nie ma wiele wspólnego ani ze świętym Walentym, ani z dziedziną, której on patronuje, czyli chorymi na epilepsję. Chyba że stan zakochanych porównamy do zachowania ludzi chorych…
/ 05.06.2019 11:23
Jaka jest historia walentynek?

Teorii na temat pochodzenia Walentynek jest bardzo wiele. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest założenie, że Walentynki wywodzą się od prastarego, pogańskiego święta Luperkalia, które dopiero później zostało zaadaptowane przez chrześcijaństwo. Było to święto ku czci Fauna, patrona płodności i zbiorów obchodzone w Rzymie. 14 lutego przypadała wigilia Luperkaliów. W trakcie tego święta odbywały się dość frywolne zabawy na cześć zbliżającej się wiosny. Dziewczyny wrzucały do skrzynki liściki ze swoimi imionami, a chłopcy je losowali. Ta, której liścik wyciągnął chłopak, była jego towarzyszką do końca zabawy. Od Rzymu święto to przejęli także Galia i Brytania.

Po upadku wiecznego miasta siła Luperkaliów stopniowo przygasała. Sytuację odmieniło wprowadzenie chrześcijaństwa i paradoksalnie zakaz świętowania Luperkaliów wydany przez papieża Galazjusza w 496 roku. Owoc zakazany smakuje najlepiej, zatem ludzie nie przestali obchodzić tego święta. Kościół w tej sytuacji wolał nadać Luperkaliom chrześcijańską interpretację, niż dalej walczyć z jego zwolennikami.

Kim tak naprawdę był św. Walenty

Zmianom uległ także patron święta, miejsce Fauna zajął święty Walenty - biskup Interamny, męczennik, zgładzony przez cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269 r. Z jakich powodów z zginął? Do dziś nie wiadomo co jest prawdą, a co legendą. Jedno z podań głosi, że św. Walenty zginął w obronie swojej wiary. Inne natomiast, że Walenty uzdrowił ze ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich, w konsekwencji czego cała jej rodzina zmieniała wiarę. Cesarz postanowił wtedy ukarać świętego i stracić go. W miejscu pochówku postawiono bazylikę, a kult świętego Walentego bardzo szybko rozpowszechnił się na tereny chrześcijańskiej Europy.

W późniejszym czasie pojawiły się także legendy, które tłumaczyły fakt, że to właśnie św. Walenty został patronem zakochanych. Jedno z tych podań głosi, że św. Walenty udzielał potajemnie ślubów żołnierzom cesarza Klaudiusza II, którym władca zabronił zawierać związki małżeńskie. Za sprzeciwienie się woli cesarza, święty Walenty został skazany na śmierć. Pary, które pobrały się dzięki świętemu, zaczęły potajemnie świętować dzień śmierci Walentego jako święto miłości.
Jeszcze inna legenda głosi, że Walenty wcale nie był duchownym, ale młodym chrześcijaninem, który sprzeciwił się uciskaniu swoich współwyznawców. Za co został skazany na śmierć. Oczekując wyroku w wiezieniu wysłał miłosny list do swojej ukochanej, który podpisał słowami „Twój Walenty”.

Walentynki w Europie

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Tradycja walentynek zapoczątkowana została w kulturze anglosaskiej. Do Polski walentynki dotarły późno, bo dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Powodem tego mógł być fakt, że mieliśmy swoje własne święto zakochanych – Noc Kupały, która przypadała z 21 na 22 czerwca. Na kresach wschodnich obchodzono także 4 marca drugie święto zakochanych tzw. Kaziuki, czyli dzień świętego Kazimierza, w którym dziewczyny piekły specjalne pierniki i ofiarowywały je swoim ukochanym.