Typy pedofilów

Częstość występowania pedofilii homoseksualnej kształtuje się od 9 do 40%/ fot. Fotolia
Pedofile mają różne potrzeby seksualne, które realizują w różny sposób. Nie zawsze są to osoby, które wykazują popęd seksualny jedynie do dzieci. Wielu pedofilów tworzy heteroseksualne związki z osobami dorosłymi. Również nie każdy pedofil popełnia nadużycia wobec członków rodziny.
/ 10.10.2011 16:07
Częstość występowania pedofilii homoseksualnej kształtuje się od 9 do 40%/ fot. Fotolia

Typologia pedofilów

Istnieje kilka klasyfikacji pedofilów, które dzielą ich:

•  według płci molestowanych dzieci,

•  według wieku molestowanych dzieci,

•  według stopnia pokrewieństwa ze sprawcami molestowania.

Czy pedofile czuja pociąg do osób dorosłych?

Jeden z podstawowych podziałów stanowi rozróżnienie sprawców pedofilii na takich, którzy swoje zainteresowania seksualne kierują wyłącznie ku dzieciom (exclusive pedophile), oraz takich, którzy wykazują zainteresowania seksualne zarówno wobec dzieci, jak i osób dorosłych. W badaniu Abel i Harlow, w którym uczestniczyło 2429 dorosłych pedofilów, większość badanych deklarowała występowanie u siebie popędu seksualnego skierowanego zarówno wobec osób dorosłych, jak i dzieci, a jedynie 7% spośród nich deklarowało występowanie wyłącznego popędu seksualnego wobec dzieci.

Przeczytaj: Zachowania seksualne pedofilów wobec dzieci

Homo- czy heteroseksualizm?

Większość badań kategoryzuje mężczyzn-pedofilów na takich, którzy wykazują zainteresowanie seksualne jedynie chłopcami (pedofile homoseksualni), dziewczynkami (pedofile heteroseksualni) oraz dziećmi obu płci (pedofile biseksualni). Częstość występowania pedofilii homoseksualnej kształtuje się od 9 do 40%. Według Blancharda, tak duża częstość występowania pedofilii homoseksualnej nie oznacza jednak, że homoseksualiści częściej od osób heteroseksualnych molestują dzieci, ale że większy odsetek pedofilów częściej ujawnia homoseksualną lub biseksualną orientację wobec molestowanych dzieci.

Stopień pokrewieństwa

Kolejny podział podkreśla występowanie lub brak występowania pokrewieństwa pomiędzy sprawcą a ofiarą aktów pedofilii. Dane federalne Stanów Zjednoczonych wskazują, że 27% sprawców przestępstw seksualnych popełniało nadużycia wobec członków swojej najbliższej rodziny. Około 50% nadużyć wobec dzieci poniżej 6. roku życia zostało popełnionych przez członka rodziny, podobnie było w przypadku 42% nadużyć wobec dzieci w przedziale wieku od 6–11 lat oraz 24% nadużyć wobec dzieci w wieku 12–17 lat. Badanie Abel i Harlow dokładnie precyzuje częstotliwość molestowania dzieci spokrewnionych ze sprawcami oraz określa stopień tego pokrewieństwa. W badanej grupie 68% sprawców molestowało dzieci z nimi spokrewnione, z czego 30% stanowili pasierbowie, 19% dzieci przysposobione lub adoptowane, 19% dzieci biologiczne, 18% siostrzenice lub bratankowie, 5% wnuki.

Przeczytaj: Czym jest dewiacja?

Pornografia, internet i pedofilia

Pedofilia i jej sprawcy bywa także klasyfikowana ze względu na wykorzystywanie lub brak wykorzystywania techniki komputerowej oraz pornografii dziecięcej w celu angażowania dziecka w aktywność seksualną. Na tej podstawie wyróżniono pięć kategorii pedofilii:

1) stalkerzy – początkowo kontaktują się z dziećmi za pomocą internetu, a następnie usiłują nawiązać bezpośredni kontakt fizyczny;

2) „krążący po czatach” – używają internetu w celu nawiązywania kontaktu elektronicznego i poprzez prowadzenie rozmów za pośrednictwem czatu uzyskują satysfakcję seksualną, bez nawiązywania kontaktu fizycznego;

3) „masturbujący się” – używają internetu w celu oglądania pornografii dziecięcej;

4) „pośrednicy” – komunikują się z innymi pedofilami w celu wymiany informacji, pornografii dziecięcej lub kontaktów do konkretnych dzieci;

5) postać mieszana – stanowi kombinację wymienionych powyżej.

Choć trudno jest ocenić, ilu pedofilów przechodzi od przeglądania dziecięcej pornografii w internecie do fizycznych aktów przemocy seksualnej wobec dzieci, to badania oraz opisy przypadków wskazują, że 30–80% osób, które oglądały dziecięcą pornografię w internecie oraz 76% aresztowanych za posiadanie pornografii dziecięcej, molestowało seksualnie dzieci.

Fragment pochodzi z książki Przemoc seksualna wobec dziecka" Krystyna Marzec-Holka (Impuls, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy. Bibliografia dostępna w redakcji.

Redakcja poleca

REKLAMA