Ryzyko impotencji wzrasta z wiekiem

Ryzyko impotencji wzrasta z wiekiem

Im starszy jest mężczyzna, tym bardziej zagrożony jest wystąpieniem impotencji. Niestety, to właśnie wiek wraz z paleniem tytoniu jest jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju zaburzeń erekcji.
/ 16.07.2010 11:11
Ryzyko impotencji wzrasta z wiekiem

Dwuletnie badania na populacji zamieszkującej Boston i okolice wykazały, że wraz ze wzrostem wieku mężczyzn, ryzyko rozwoju impotencji wzrastało trzykrotnie – od 5% w grupie 40 latków do 15% w grupie 70 latków. Te dane niepokoją tym bardziej , że osoby w wieku 60 i więcej lat pomimo istniejących stereotypów są nadal aktywnie seksualnie i jest to dla nich istotna część życia. Zaburzona może oddziaływać negatywnie na ich nastrój oraz samoocenę.

Polecamy: Aktywność seksualna- wróg czy sprzymierzeniec impotencji?

Ryzyko impotencji a miażdżyca

Za ten wzrost ryzyka odpowiada w dużej mierze stopień zaawansowania miażdżycy. Czyli przewlekłej choroby zapalnej naczyń tętniczych w przebiegu, której dochodzi do ich zwężenia. Proces ten rozpoczyna się już w dosyć młodym wieku i cały czas ulega progresji. Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj w 4-5 dekadzie życia i mogą nimi być między innymi właśnie zaburzenia erekcji. Miażdżyca ma charakter postępujący i jej leczenie polega na hamowaniu progresji. Dlatego wraz z upływem czasu wzrasta ryzyko, że procesem tym zostaną dotknięte także tętnice odpowiadające za napływ krwi do penisa, który leży u podstaw mechanizmu erekcji.

Polecamy: Czy alkohol i papierosy naprawdę powodują impotencję?

Testosteron

Kolejnym sprawcą zaburzeń funkcji seksualnych u starszych mężczyzn jest testosteron. Wraz z wiekiem u mężczyzn podobnie jak i u kobiet dochodzi do zmian hormonalnych.Określa się je mianem andropauzy. Efektem tego jest obniżenie stężenia męskich hormonów płciowych w surowicy czyli androgenów. Dotyczy to między innymi testosteronu. Jednak związek pomiędzy jego niedoborem a impotencją choć istnieje to nie jest do końca jasny. U zwierząt wydaje się on być odpowiedzialny za spadek liczby włókien mięśniowych gładkich i zmniejszenie produkcji tlenku azotu, cząsteczki która bezpośrednio odpowiada za rozkurcz naczyń dostarczających krew do penisa. Z kolei u ludzi podejrzewa się, że raczej zaburza on mechanizmy erekcji w centralnym układzie nerwowym niż te na obwodzie.

Zmiany tego rodzaju stanowią podstawę do twierdzenia, że niewielkie zmniejszenie sprawności seksualnej występujące częściej u osób starszych jest pewnego rodzaju procesem fizjologicznym. Jednak nie powinno one istotnie zaburzać aktywności ich aktywności w tej sferze. Mężczyźni mimo procesu andropauzy jak najbardziej mogą być zdolni do odbycia stosunku. Jeśli tak nie jest może to być objaw poważniejszej choroby.

Podsumowując należy zapamiętać, że wiek jest ściśle powiązany ze wzrostem ryzyka zaburzeń erekcji. Jednak nie stanowi on żadnego ograniczenia co do stosowania farmakoterapii - mężczyzn dotkniętych tym schorzeniem można i powinno się leczyć bez względu na to ile mają lat.

Bibliografia:
• J Sex Marital Ther. 2005 Oct-Dec;31(5):399-407. Aging and sexual response in the laboratory in patients with erectile dysfunction. Rowland DL, Incrocci L, Slob AK.
• World J Urol. 2002 May;20(1):36-9. The ageing penis. Wespes E.

• Clevland Clinic. Erectile Dysfunction. Milton Lakin