Zdrada małżeńska

Kim są osoby wstrzemięźliwe seksualnie?

W życiu zarówno kobiet, jak i mężczyzn występują okresy, w których rezygnują oni z aktów seksualnych. Ich przyczyn jest wiele: przekonania religijne, zerwanie związku, menstruacja (w przypadku kobiet), traumatyczne przeżycia i wiele innych. Czy mimo braku aktywności seksualnej różnią się od innych osób?
/ 10.07.2012 13:38
Zdrada małżeńska

Co wyróżnia osobę wstrzemięźliwą seksualnie?

Osoby wstrzemięźliwe seksualnie charakteryzuje specyficzna odmienność biologiczna płci, a co za tym idzie, także odmienna fizjologia seksualna.

Okazuje się, że we wzorzec męski nadal silnie są wpisane aktywność i sprawność seksualna (Lew-Starowicz, 2003). Zatem wstrzemięźliwość seksualna nie jest walorem czy atrybutem męskości, ale jest raczej postrzegana jako ułomność.

Zbigniew Lew-Starowicz (tamże) stwierdza, że zmiany zachodzące w rolach męskich i kobiecych mogą wpływać w zdecydowany sposób na obniżenie sprawności seksualnej mężczyzn czy wręcz na niedojrzałość uczuciową oraz psychoseksualną mężczyzn.

Kobiety coraz częściej „nabierają” cech męskich, a mężczyźni – cech kobiecych. Rośnie nawet liczba niedojrzałych uczuciowo i psychoseksualnie mężczyzn, co wynika m.in. z nadopiekuńczości matek, nijakiej osobowości ojców i ich słabej pozycji w rodzinie.

Jak postrzegani są kobieta i mężczyzna wstrzemięźliwi seksualnie?

Nie da się zaprzeczyć, że w naszej kulturze wstrzemięźliwość seksualna kobiety może być, a nawet jest (oczywiście do pewnego okresu) dobrze postrzegana. Kobieta wstrzemięźliwa jest utożsamiana z „uczciwą i dobrze się prowadzącą”.

Natomiast mężczyzna wstrzemięźliwy seksualnie jest uważany za „niepewnego seksualnie” albo mającego jakieś „zaburzenia”. Istnieje zatem duża rozbieżność w społecznym postrzeganiu wstrzemięźliwości seksualnej w zależności od płci danej osoby.

Zobacz także: Jakie są przyczyny wstrzemięźliwości seksualnej?

Zachowania seksualne kobiet i mężczyzn – podobieństwa i różnice

Kobiety częściej niż mężczyźni wykazują zachowania seksualne zgodne z definicją wstrzemięźliwości seksualnej, a więc nie podejmują jakichkolwiek zachowań seksualnych, przy czym częściej też deklarują wstrzemięźliwość seksualną jako stan zamierzony. Natomiast rzadziej niż mężczyźni przejawiają zachowania seksualne zgodne z deklarowanymi rzeczywiście potrzebami seksualnymi. Oznacza to, że kobiety swoje potrzeby i zachowania seksualne „dostosowują” do własnych oraz społecznych oczekiwań wynikających z ról społecznych i obyczajowych.

Czynnikiem modyfikującym zachowania seksualne kobiet okazał się lęk przed bólem. Kobiety są bardziej niż mężczyźni wrażliwe na społeczne oczekiwania co do zachowań seksualnych.

Mężczyźni posiadają więcej wiedzy na temat pojęcia wstrzemięźliwości seksualnej niż kobiety. Być może kobiety uznają wstrzemięźliwość za stan oczekiwany społecznie i nie wgłębiają się w jego zrozumienie na poziomie poznawczym, natomiast w przypadku mężczyzn wiedza dotycząca wstrzemięźliwości seksualnej ma pełnić funkcję mechanizmu obronnego, co w znacznej mierze może się okazać pomocne przy obronie własnego wizerunku w kategoriach „męskości”.

Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują ważność potrzeby seksualnej, a ich preferowane zachowania seksualne to seks oralny i analny. Preferowane zachowania seksualne mają silne konotacje z lękiem przed niechcianą ciążą.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni twierdzą, że wstrzemięźliwość seksualna jest przez nich pozytywnie oceniana. Kobiety i mężczyźni akceptują stan wstrzemięźliwości płciowej i czują się w takiej sytuacji „bezpiecznie”.

Natomiast w przypadku kobiet obserwujemy lęk i wstręt przed podjęciem współżycia seksualnego, co określa w dużej mierze partnera ewentualnej interakcji seksualnej jako zagrażającego.

Istnieje duży wpływ czynnika kulturowego i społecznego, a także przemian obyczajowych na zachowania seksualne. Być może feminizacja życia społecznego i zagubienie mężczyzn w pełnionych przez nich rolach, wpływa na postrzeganie siebie w roli seksualnej.

Zobacz także: Jakie emocje wiążą się ze wstrzemięźliwością seksualną?

Fragment pochodzi z książki „Kobiecość w obliczu zmian (Impuls, 2009). Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid i śródtytuły pochodzą od redakcji.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)