Emocje w związku /fot. Fotolia

Jakie emocje wiążą się ze wstrzemięźliwością seksualną?

Seks już dawno przestał być tematem tabu. Ludzie bez problemu opowiadają o swoich seksualnych preferencjach. Są jednak też tacy, dla których seks nie jest istotny i powstrzymują się od jego uprawiania. W tym wypadku nasuwa się pytanie, jak wstrzemięźliwość seksualna wpływa na emocje?
/ 10.07.2012 11:27
Emocje w związku /fot. Fotolia

Czym jest wstrzemięźliwość seksualna?

Wstrzemięźliwość seksualna (Kazimierz Imieliński, 1985, s. 7 ), to powstrzymywanie się od wszelkich praktyk seksualnych. Może ona wynikać z dobrowolnie podjętej decyzji lub być przymusowa, spowodowana sytuacyjnie, np. w związku z pobytem w więzieniu.

Należy zwrócić uwagę na pojęcie dobrowolności i uwzględnić w tej sytuacji przymus, który wynika z uwarunkowań, takich jak choroba czy izolacyjny charakter pracy (astronauta, marynarz).

Co to jest wstrzemięźliwość płciowa?

Wstrzemięźliwość płciowa może wynikać zarówno z potrzeb jednostki (obyczajowych, społecznych, kulturowych), jak i odzwierciedlać zaburzenia w rozwoju psychoseksualnym bądź wynikać z zaburzeń o podłożu organicznym. Uwzględniając kryterium  płci, okazuje się, że w rozwój i funkcjonowanie seksualne kobiety wpisane są okresy wstrzemięźliwości seksualnej, co z kolei nie dotyczy mężczyzn.

Abstynencja a wstrzemięźliwość seksualna

Wstrzemięźliwość seksualna jest związana z ograniczeniami w aktywności seksualnej, podczas gdy abstynencja jest rozumiana jako całkowity brak współżycia seksualnego.

W zachowaniach związanych z abstynencją seksualną należy uwzględnić takie czynniki, jak motywacja i uwarunkowania sytuacyjne. Z uwagi na motywację, wstrzemięźliwość seksualna, może być celem samym w sobie (np. sprawdzenie siły woli) bądź wynikać z zaistniałej sytuacji (np. brak partnera/partnerki).

W tym wypadku zachowania seksualne, służą realizacji określonego zadania, które ma wyznaczony cel i program działania. Cel posiada walencję – dodatnią lub ujemną, przez co staje się atrakcyjny (np. zachowanie czystości) lub awersyjny (np. wymuszony chorobą).

Sprawdź: Seks a społeczeństwo i tradycje

Co to jest preferencja seksualna?

Preferencja seksualna (Dariusz Skowroński 2003, s. 17) jest motywacyjno-dyspozycyjnym stanem organizmu ukierunkowującym przebieg cyklu reakcji seksualnych. Oznacza to, że zachowanie seksualne, należy traktować jako akt regulacji stosunków z otoczeniem. Dlatego też używając pojęcia preferencji, można przyjąć, że niektóre osoby preferują całkowitą lub czasową (okresową) wstrzemięźliwość seksualną. Taki stan może mieć uwarunkowania osobowościowe lub sytuacyjne.

Jako osobowościowe uwarunkowania zachowania seksualnego najczęściej wymieniane są: potrzeba seksualna, cechy emocjonalne i umiejętności funkcjonowania (Skowroński, 2003).

Miejsce potrzeby seksualnej wśród innych potrzeb wyznaczone jest przede wszystkim jej siłą oraz indywidualnie przyjętym systemem norm. Emocje wpływają z kolei na dynamikę zachowania seksualnego, co w znaczący sposób jest widoczne w przypadku emocji zakłócających przebieg aktywności seksualnej.

Jak emocje wpływają na zachowania seksualne?

Przyjmuje się, że takie emocje, jak lęk, wstręt czy gniew, mogą dezorganizować i zaburzać zachowania seksualne. Istotnym czynnikiem jest także doświadczenie zgromadzone przez jednostkę w ciągu jej życia, które wpływa na podejmowanie i realizację (bądź nie) określonych zachowań seksualnych. Do czynników sytuacyjnych zalicza się natomiast bodźce działające na jednostkę w sposób ciągły, odległy oraz bezpośrednio poprzedzający zachowanie seksualne.

Cztery rodzaje sytuacji trudnych w kontekście zachowań seksualnych (Lechosław Gapik 1984):

  • deprywacja seksualna – trwała niemożność zaspokojenia potrzeby seksualnej,
  • frustracja seksualna – zablokowanie reakcji seksualnej poprzez zaistnienie przeszkody na drodze do uzyskania satysfakcji seksualnej w nieoczekiwany sposób,
  • ból – może być natury fizycznej i/lub psychicznej,
  • zagrożenie seksualne.

Zobacz także: Kocham, ale nie pragnę

Fragment pochodzi z książki „Kobiecość w obliczu zmian (Impuls, 2009). Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid i śródtytuły pochodzą od redakcji.